ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบกิจการโรงงานแปรรูปสัตว์น้ำ ตามคำสั่งคณะกรรมการมาตรการทางการปกครอง เลขที่ 126/2564 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2564

 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร

ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบกิจการโรงงานแปรรูปสัตว์น้ำ ตามคำสั่งคณะกรรมการมาตรการทางการปกครอง เลขที่ 126/2564 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2564 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2021-06-13  |   ข่าววันที่: 2021-06-07 |  อ่าน: 84 ครั้ง
 

วันที่ 7 มิถุนายน 2564 ประมงจังหวัดสมุทรสาคร มอบหมายให้นางพรทิพย์ ทองบ่อ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง พร้อมด้วยนางสาวณฤชล ชนะสิทธิ์ นักวิชาการประมง ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบกิจการโรงงานแปรรูปสัตว์น้ำ ตามคำสั่งคณะกรรมการมาตรการทางการปกครอง เลขที่ 126/2564 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ให้นายสุรโชค ปทุมอรทัย หยุดประกอบกิจการโรงงานแปรรูปสัตว์น้ำ เป็นระยะเวลา 10 วัน ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 11 มิถุนายน? 2564
 


 Tags

  •  บทความ
  •  Hits 10 อันดับ
  • ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร.. (1,873)  ระบบโปรแกรมประยุกต์การออกหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ(APD) (ใบเกิด ใบตายกุ้งทะเล).. (1,420) ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร.. (941) ทรงพระเจริญ .. (914) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ (กุ้งก้ามกราม).. (771) รายงานผลการกำหนดราคากลาง และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ การจ้างเหมาจัดทำป้ายแนะนำเส้นทาง กิจกรรมพัฒนาศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำสมุทรสาคร.. (756) รายงานขอซื้อขอจ้าง การจ้างเหมาจัดทำป้ายแนะนำเส้นทาง.. (746) ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะโดยวิธีสอบข้อเขียนและมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะโดยวิธีสอบสัมภาษณ์.. (694) ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชุมชี้แจงเกษตรกรผู้ประสงค์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม (หอยแมลงภู่) ในที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2560.. (685) ร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง 15 นโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (642)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร

     สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร ถนนเดิมบาง ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000