เข้าร่วมเป็นเกียรติพิธีการเปิดการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมการปลูกผักต้นอ่อนปลอดสารพิษพร้อมการแปรรูปและการตลาดแบบครบวงจร ฟื้นฟูอาชีพหลังจากที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019

 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร

เข้าร่วมเป็นเกียรติพิธีการเปิดการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมการปลูกผักต้นอ่อนปลอดสารพิษพร้อมการแปรรูปและการตลาดแบบครบวงจร ฟื้นฟูอาชีพหลังจากที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2021-06-13  |   ข่าววันที่: 2021-06-01 |  อ่าน: 50 ครั้ง
 

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. ประมงจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยประมงอำเภอกระทุ่มแบน เข้าร่วมเป็นเกียรติพิธีการเปิดการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมการปลูกผักต้นอ่อนปลอดสารพิษพร้อมการแปรรูปและการตลาดแบบครบวงจร ฟื้นฟูอาชีพหลังจากที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 ณ ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก) ตำบลหนองนกไข่ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครเป็นประธานในพิธีการเปิดการฝึกอบรม
 


 Tags

  •  บทความ
  •  Hits 10 อันดับ
  • ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร.. (1,873)  ระบบโปรแกรมประยุกต์การออกหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ(APD) (ใบเกิด ใบตายกุ้งทะเล).. (1,423) ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร.. (941) ทรงพระเจริญ .. (914) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ (กุ้งก้ามกราม).. (771) รายงานผลการกำหนดราคากลาง และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ การจ้างเหมาจัดทำป้ายแนะนำเส้นทาง กิจกรรมพัฒนาศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำสมุทรสาคร.. (756) รายงานขอซื้อขอจ้าง การจ้างเหมาจัดทำป้ายแนะนำเส้นทาง.. (746) ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะโดยวิธีสอบข้อเขียนและมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะโดยวิธีสอบสัมภาษณ์.. (694) ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชุมชี้แจงเกษตรกรผู้ประสงค์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม (หอยแมลงภู่) ในที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2560.. (685) ร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง 15 นโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (642)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร

     สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร ถนนเดิมบาง ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000