ลงพื้นที่ตรวจสอบ จับพิกัด เพื่อแก้ไขพิกัดที่รักษาพืชพันธุ์สัตว์น้ำในพื้นที่อำเภอกระทุ่มแบน จำนวน 3 แห่ง

 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร

ลงพื้นที่ตรวจสอบ จับพิกัด เพื่อแก้ไขพิกัดที่รักษาพืชพันธุ์สัตว์น้ำในพื้นที่อำเภอกระทุ่มแบน จำนวน 3 แห่ง 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2021-06-03  |   ข่าววันที่: 2021-05-14 |  อ่าน: 124 ครั้ง
 

วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ประมงจังหวัดสมุทรสาคร มอบหมายให้นางพรทิพย์ ทองบ่อ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง และนางสาวพัชนิดา หฤษฎีวิวัฒน์กุล เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงานพร้อมด้วยประมงอำเภอกระทุ่มแบน ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบ จับพิกัด เพื่อแก้ไขพิกัดที่รักษาพืชพันธุ์สัตว์น้ำในพื้นที่อำเภอกระทุ่มแบน จำนวน 3 แห่ง ดังนี้
1. คลองน้อยหน้าวัดท่าเสา
2. คลองน้อยข้างโรงเรียนบ้านปลายคลองน้อย
3. คลองหมื่นปรารมย์สุขราษฎร์หน้าวัดปลายคลองน้อย
และได้ดำเนินการเก็บภาพเพื่อใช้ประกอบการขอความเห็นชอบจากสภาปกครองส่วนท้องถิ่นสิ่งก่อสร้างของกรมประมงที่อยู่ในเขตพื้นที่ป่า ณ โรงซ่อมเครื่องจักร ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
 

 Tags

  •  บทความ
  •  Hits 10 อันดับ
  • ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร.. (1,877)  ระบบโปรแกรมประยุกต์การออกหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ(APD) (ใบเกิด ใบตายกุ้งทะเล).. (1,453) ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร.. (944) ทรงพระเจริญ .. (914) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ (กุ้งก้ามกราม).. (781) รายงานผลการกำหนดราคากลาง และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ การจ้างเหมาจัดทำป้ายแนะนำเส้นทาง กิจกรรมพัฒนาศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำสมุทรสาคร.. (760) รายงานขอซื้อขอจ้าง การจ้างเหมาจัดทำป้ายแนะนำเส้นทาง.. (759) ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะโดยวิธีสอบข้อเขียนและมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะโดยวิธีสอบสัมภาษณ์.. (698) ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชุมชี้แจงเกษตรกรผู้ประสงค์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม (หอยแมลงภู่) ในที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2560.. (691) ร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง 15 นโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (650)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร

     สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร ถนนเดิมบาง ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000