สำรวจข้อมูลเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของปลาหมอสีคางดำ ในเขตตำบลบางโทรัด ตำบลนาโคก

 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร

สำรวจข้อมูลเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของปลาหมอสีคางดำ ในเขตตำบลบางโทรัด ตำบลนาโคก 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2021-05-25  |   ข่าววันที่: 2021-05-18 |  อ่าน: 90 ครั้ง
 

วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 นายกมล กลึงพงษ์ ประมงอำเภอบ้านแพ้ว พร้อมด้วย นายฉลอง ทองบ่อ ประมงอำเภอเมืองสมุทรสาคร ออกสำรวจข้อมูลเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของปลาหมอสีคางดำ ในเขตตำบลบางโทรัด ตำบลนาโคก และผู้ใหญ่สมหมาย เย็นงาม ผู้ใหญ่บ้าน หมูที่ 10 ตำบลบางโทรัด รับซื้อปลาหมอสีคางดำของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ ในราคากิโลกรัมละ 20 บาท นำไปแปรรูปเป็นปลาแดดเดียวขาย

 Tags

  •  บทความ
  •  Hits 10 อันดับ
  • ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร.. (1,877)  ระบบโปรแกรมประยุกต์การออกหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ(APD) (ใบเกิด ใบตายกุ้งทะเล).. (1,497) ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร.. (944) ทรงพระเจริญ .. (914) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ (กุ้งก้ามกราม).. (784) รายงานขอซื้อขอจ้าง การจ้างเหมาจัดทำป้ายแนะนำเส้นทาง.. (765) รายงานผลการกำหนดราคากลาง และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ การจ้างเหมาจัดทำป้ายแนะนำเส้นทาง กิจกรรมพัฒนาศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำสมุทรสาคร.. (761) ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะโดยวิธีสอบข้อเขียนและมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะโดยวิธีสอบสัมภาษณ์.. (699) ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชุมชี้แจงเกษตรกรผู้ประสงค์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม (หอยแมลงภู่) ในที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2560.. (692) ร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง 15 นโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (651)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร

     สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร ถนนเดิมบาง ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000