ลงพื้นที่ประชุมตามข้อเรียกร้องของเกษตรกร ด้านเงินทุน ด้านราคาเกลือ ด้านการจัดตั้งกลุ่มของเกษตรกร และด้านการเพาะเลี้ยงหอยแมลงภู่ในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ณ ศาลาอเนกประสงค์วัดบางขุด ต.บ้านบ่อ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร

 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร

ลงพื้นที่ประชุมตามข้อเรียกร้องของเกษตรกร ด้านเงินทุน ด้านราคาเกลือ ด้านการจัดตั้งกลุ่มของเกษตรกร และด้านการเพาะเลี้ยงหอยแมลงภู่ในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ณ ศาลาอเนกประสงค์วัดบางขุด ต.บ้านบ่อ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2021-05-21  |   ข่าววันที่: 2021-05-12 |  อ่าน: 90 ครั้ง
 

วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. ส.ส. จอมขวัญ กลับบ้านเกาะ (ส.ส.สมุทรสาคร เขต 3) พร้อมด้วยนายอำนาจ หนูทอง ประมงจังหวัดสมุทรสาคร นางพรทิพย์ ทองบ่อ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมงเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงอำเภอเมืองสมุทรสาคร เกษตรจังหวัดสมุทรสาคร หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร เจ้าหน้าที่สำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสมุทรสาคร ลงพื้นที่ประชุมตามข้อเรียกร้องของเกษตรกร ด้านเงินทุน ด้านราคาเกลือ ด้านการจัดตั้งกลุ่มของเกษตรกร และด้านการเพาะเลี้ยงหอยแมลงภู่ในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ณ ศาลาเอนกประสงค์วัดบางขุด ต.บ้านบ่อ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 24 คน สรุปผลการประชุมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องชี้แจ้งปัญหาต่างๆ และด้านการเพาะเลี้ยงหอยแมลงภู่ให้มาดำเนินการยื่นคำขอรับใบอนุญาตฯ ตามประกาศสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง กำหนดหัวงเวลาให้ผู้ประสงค์ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำฯ มายื่นคำขอรับใบอนุญาตฯ ภายใน 2 - 16 มิถุนายน 2564

 Tags

  •  บทความ
  •  Hits 10 อันดับ
  • ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร.. (1,877)  ระบบโปรแกรมประยุกต์การออกหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ(APD) (ใบเกิด ใบตายกุ้งทะเล).. (1,453) ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร.. (944) ทรงพระเจริญ .. (914) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ (กุ้งก้ามกราม).. (781) รายงานผลการกำหนดราคากลาง และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ การจ้างเหมาจัดทำป้ายแนะนำเส้นทาง กิจกรรมพัฒนาศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำสมุทรสาคร.. (760) รายงานขอซื้อขอจ้าง การจ้างเหมาจัดทำป้ายแนะนำเส้นทาง.. (759) ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะโดยวิธีสอบข้อเขียนและมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะโดยวิธีสอบสัมภาษณ์.. (698) ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชุมชี้แจงเกษตรกรผู้ประสงค์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม (หอยแมลงภู่) ในที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2560.. (691) ร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง 15 นโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (650)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร

     สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร ถนนเดิมบาง ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000