ลงพื้นที่ประชุมตามข้อเรียกร้องของเกษตรกร ด้านเงินทุน ด้านราคาเกลือ ด้านการจัดตั้งกลุ่มของเกษตรกร และด้านการเพาะเลี้ยงหอยแมลงภู่ในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ณ ครัวดวงดาว ต.นาโคก อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร

 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร

ลงพื้นที่ประชุมตามข้อเรียกร้องของเกษตรกร ด้านเงินทุน ด้านราคาเกลือ ด้านการจัดตั้งกลุ่มของเกษตรกร และด้านการเพาะเลี้ยงหอยแมลงภู่ในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ณ ครัวดวงดาว ต.นาโคก อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2021-05-20  |   ข่าววันที่: 2021-05-12 |  อ่าน: 158 ครั้ง
 

วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00 น. ส.ส.จอมขวัญ กลับบ้านเกาะ (ส.ส.สมทรสาคร เขต 3) พร้อมด้วยนายอำนาจ หนูทอง ประมงจังหวัดสมุทรสาคร นางพรทิพย์ ทองบ่อ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงอำเภอเมืองสมุทรสาคร เกษตรจังหวัดสมุทรสาคร เจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร เจ้าหน้าที่สำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสมุทรสาคร และเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๔ ลงพื้นที่ประชุมตามข้อเรียกร้องของเกษตรกร ด้านเงินทุน ด้านราคาเกลือ ด้านการจัดตั้งกลุ่มของเกษตรกร และด้านการเพาะเลี้ยงหอยแมลงภู่ในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ณ ครัวดวงดาว ต.นาโคก อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 40 คน สรุปผลการประชุมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องชี้แจ้งปัญหาต่าง ๆ และด้านการเพาะเลี้ยงหอยแมลงภู่
ให้มาดำเนินการยื่นคำขอรับใบอนุญาตฯ ตามประกาศสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง กำหนดห้วงเวลาให้ผู้ประสงค์ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำฯ มายื่นคำขอรับใบอนุญาตฯ ภายในวันที่ 2 - 16 มิถุนายน 2564
 

 Tags

  •  บทความ
  •  Hits 10 อันดับ
  • ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร.. (1,877)  ระบบโปรแกรมประยุกต์การออกหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ(APD) (ใบเกิด ใบตายกุ้งทะเล).. (1,492) ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร.. (944) ทรงพระเจริญ .. (914) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ (กุ้งก้ามกราม).. (784) รายงานขอซื้อขอจ้าง การจ้างเหมาจัดทำป้ายแนะนำเส้นทาง.. (765) รายงานผลการกำหนดราคากลาง และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ การจ้างเหมาจัดทำป้ายแนะนำเส้นทาง กิจกรรมพัฒนาศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำสมุทรสาคร.. (761) ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะโดยวิธีสอบข้อเขียนและมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะโดยวิธีสอบสัมภาษณ์.. (699) ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชุมชี้แจงเกษตรกรผู้ประสงค์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม (หอยแมลงภู่) ในที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2560.. (692) ร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง 15 นโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (651)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร

     สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร ถนนเดิมบาง ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000