ประชาสัมพันธ์ การแจ้งการคุ้มครองสัตว์ป่าคุ้มครอง กฎกระทรวงกำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561

 สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย

ประชาสัมพันธ์ การแจ้งการคุ้มครองสัตว์ป่าคุ้มครอง กฎกระทรวงกำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 

ประกาศ

 เผยเเพร่: 2018-09-25  |   ข่าววันที่: 2018-09-25 |  อ่าน: 430 ครั้ง
 


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • โครงสร้างของหน่วยงานภายใน.. (1,301)  เกี่ยวกับสำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย.. (1,013) ข้อมูลแสดงบัญชีแหล่งน้ำ.. (868) วิสัยทัศน์ / ยุทธศาสตร์.. (848) การป้องกันและกำจัดโรคปลา.. (812) หน้าที่และความรับผิดชอบ.. (806) โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง.. (766) ราคาสัตว์น้ำจืด(ปลานิล) จากตลาดต่างๆ.. (742) ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร จังหวัดเชียงราย.. (740) ราคาสัตว์น้ำจืด (ปลาดุก) จากตลาดต่างๆ.. (701) การแปรรูปสัตว์น้ำ.. (669) การเพาะเลี้ยงกบ.. (666) โครงการสัมมนาเครือข่ายประมงอาสา.. (658) การเพาะเลี้ยงปลากดเหลือง.. (557) ยาและสารเคมีเพื่อการป้องกันและรักษาโรคสัตว์น้ำ.. (545) โครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง.. (536) โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ต.ผางาม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย.. (504) โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย.. (492) ติดตามการดำเนินงานกิจกรรมการเลี้ยงปลากินพืชในบ่อดิน และการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเทคนิคดุสิต.. (445) ขอให้ผู้มีไว้ในครอบครองซึ่งครอบครองสัตว์ป่าสงวนและซากสัตว์ป่าสงวน ชนิดวาฬบรูด้า วาฬโอมูระ เต่ามะเฟือง และปลาฉลามวาฬ มาแจ้งการครอบครองต่อเจ้าหน้าที่ เพ.. (442)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย

     สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย  419 หมู่ 6 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100