ราคาสัตว์น้ำจืด(ปลานิล) จากตลาดต่างๆ 


 

  1. ตลาดสี่มุมเมือง
  2. ราคาจากรักบ้านเกิด
  3. ตลาดไท