พิธีบวงสรวงปลาบึก@บ้านหาดไคร้ อ.เชียงของ จ.เชียงราย ประจำปี 2565


[2022-08-03] มาตรฐานอาหารปลอดภัย (Food Safety).. [2022-07-06] ประกาศกรมประมง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพน.. [2022-06-09] ประชาสัมพันธ์ การลดต้นทุนการเลี้ยงสัตว์น้ำ.. [2022-05-12] ประกาศกรมประมง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่ว.. [2022-05-11] Fisherman market @chiangrai.. [2022-05-11] เรื่อง กำหนดช่วงระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน แ.. [2022-04-19] พิธีบวงสรวงปลาบึก@บ้านหาดไคร้ อ.เชียงของ จ.เชียงราย ประจำปี 2565.. [2022-04-11] สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย No Gift Policy “งดให้ งดรับ”.. [2022-03-21] ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2565.. [2022-03-04] ประชาสัมพันธ์ ธุรกิจออนไลน์ ได้โปรดระมัดระวังประกาศขายหรือให้คำแนะนำเก.. อ่านทั้งหมด 

พิธีบวงสรวงปลาบึก@บ้านหาดไคร้ อ.เชียงของ จ.เชียงราย ประจำปี 2565 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์กรมประมง


https://www.youtube.com/watch?v=cizeFfD96DY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 18 เมษายน 2565 เวลา 9.00 น. นายอาคม ชุ่มธิ ประมงจังหวัดเชียงราย พร้อมนายสุภาพ แก้วละเอียด ผอ. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงราย นายเศกสรร ศรีนาค หัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมประมงจังหวัดเชียงรายและนางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ พร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอเชียงของและชาวบ้านหาดไคร้ อ.เชียงของ จ.เชียงราย ร่วมกันจัดพิธีบวงสรวงปลาบึกซึ่งพิธีดังกล่าวถือเป็นประเพณีที่ชาวอำเภอเชียงของได้ถือปฏิบัติกันมายาวนานโดยก่อนที่จะมีการจับปลาบึกจะต้องทำพิธีบวงสรวงปลาบึกก่อน ถึงจะมีการออกจับปลาบึกในน้ำโขงที่บริเวณบ้านหาดไคร้แห่งนี้ และเมื่อ ปี พ.ศ. 2533 ทางจังหวัดเชียงรายได้มีมติให้อนุรักษ์ปลาบึกจึงได้ร้องขอให้กรมประมงเสนอ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกคำสั่งงดการล่าปลาบึก จึงได้มีการประกาศเลิกล่าปลาบึก เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2533 เพื่อต้องการให้ปลาบึกในแม่น้ำโขงได้อยู่อย่างสงบไม่มีใครมารบกวน เพราะปลานึกถือว่าเป็นปลาน้ำจืดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก และต้องการที่จะอนุรักษ์ปลาบึกแม่น้ำโขงไว้ให้อยู่คู่แม่น้ำโขงต่อไปชั่วลูกชั่วหลาน แต่การจัดพิธีบวงสรวงปลาบึกก็ยังคงถือปฏิบัติสืบทอดกันมา เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ ความเป็นสิริมงคลและโชคลาภแก่ชาวประมงตลอดจนเป็นการรักษาไว้ซึ่งประเพณีที่เคยปฏิบัติสืบกันมาเป็นประจำทุกปี