[2021-11-29] ทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1) ของจังหวัดเชียงราย [2021-08-10] ทะเบียนผู้ทำการประมง (ทบ.3) ของจังหวัดเชียงราย [2021-08-10] ทะเบียนผู้ประกอบการด้านการประมง (ทบ.2) ของจังหวัดเชียงราย [2020-03-01] จำนวนสัตว์น้ำควบคุมประเภทจระเข้ จังหวัดเชียงราย [2020-03-01] จำนวนฟาร์มเกษตรกรอินทรีย ด้านประมง จังหวัดเชียงราย [2020-03-01] จำนวนฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์ม จังหวัดเชียงราย [2020-02-25] จำนวนวิสาหกิจชุมชน ด้านประมง จังหวัดเชียงราย [2020-02-25] จำนวนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น จังหวัดเชียงราย [2020-02-24] จำนวนท่าเทียบเรือประมง จังหวัดเชียงราย [2020-02-24] สัตว์น้ำควบคุมกุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช จำนวนเกษตรกรที่ได้รับอนุญาต จังหวัดเชียงราย อ่านทั้งหมด 

จำนวนท่าเทียบเรือประมง จังหวัดเชียงราย 


จำนวนท่าเทียบเรือประมง จังหวัดเชียงราย  
       
ชื่อท่าเทียบเรือ ระยะทาง (ก.ม.) ระยะเวลา(ขาขึ้น) ระยะเวลา(ขาล่อง)
สามเหลี่ยมทองคํา 10 40 – 50 นาที 20 – 30 นาที
ท่าเรือเชียงแสน 0 0 0
ท่าเรือพาณิชย์ เชียงแสน 6 45 นาที 25 นาที
ท่าเรือเชียงของ 58 4 ชั่วโมง 2.5 – 3 ชั่วโมง

 

ท่าเทียบเรือ