ราคาสัตว์น้ำจืด (ปลาดุก) จากตลาดต่างๆ 


  1. ตลาดสี่มุมเมือง
  2. ราคาจากรักบ้านเกิด
  3. ตลาดไท