โครงสร้างของหน่วยงานภายใน

โครงสร้างของหน่วยงานภายใน 

 เผยเเพร่: 2017-01-20 |  อ่าน: 1,940 ครั้ง


สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย

กลุ่มบริหารทั่วไป

 

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพประมง

 

กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

 

สำนักงานประมงอำเภอ จำนวน 10 แห่ง

1. สำนักงานประมงอำเภอเชียงของ

2.สำนักงานประมงอำเภอเชียงแสน

3.สำนักงานประมงอำเภอเทิง

4.สำนักงานประมงอำเภอพญาเม็งราย

5.สำนักงานประมงอำเภอพาน

6.สำนักงานประมงอำเภอแม่จัน

7.สำนักงานประมงอำเภอแม่สรวย

8.สำนักงานประมงอำเภอเมืองเชียงราย

9.สำนักงานประมงอำเภอเวียงชัย

10.สำนักงานประมงอำเภอเวียงเชียงรุ้ง