โครงสร้างของหน่วยงานภายใน

โครงสร้างของหน่วยงานภายใน 

 เผยเเพร่: 2017-01-20  |  อ่าน: 1,298 ครั้ง

 

สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย

กลุ่มบริหารทั่วไป

 

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพประมง

 

กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

 

สำนักงานประมงอำเภอ จำนวน 9 แห่ง

1. สำนักงานประมงอำเภอเชียงของ

2.สำนักงานประมงอำเภอเชียงแสน

3.สำนักงานประมงอำเภอเทิง

4.สำนักงานประมงอำเภอป่าแดด

5.สำนักงานประมงอำเภอพาน

6.สำนักงานประมงอำเภอแม่จัน

7.สำนักงานประมงอำเภอแม่สรวย

8.สำนักงานประมงอำเภอแม่สาย

9.สำนักงานประมงอำเภอเวียงชัย

10.สำนักงานประมงอำเภอเวียงเชียงรุ้ง