ประกาศ สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย

  •  Hit 20 อันดับ
  • โครงสร้างของหน่วยงานภายใน.. (1,686)  เกี่ยวกับสำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย.. (1,288) วิสัยทัศน์ / ยุทธศาสตร์.. (1,152) หน้าที่และความรับผิดชอบ.. (1,080) ข้อมูลแสดงบัญชีแหล่งน้ำ.. (1,067) โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง.. (1,033) ราคาสัตว์น้ำจืด(ปลานิล) จากตลาดต่างๆ.. (989) ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร จังหวัดเชียงราย.. (971) โครงการสัมมนาเครือข่ายประมงอาสา.. (936) การป้องกันและกำจัดโรคปลา.. (912) ขอให้ผู้มีไว้ในครอบครองซึ่งครอบครองสัตว์ป่าสงวนและซากสัตว์ป่าสงวน ชนิดวาฬบรูด้า วาฬโอมูระ เต่ามะเฟือง และปลาฉลามวาฬ มาแจ้งการครอบครองต่อเจ้าหน้าที่ เพ.. (910) ราคาสัตว์น้ำจืด (ปลาดุก) จากตลาดต่างๆ.. (893) หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประมงในพื้นที่ จังหวัดเชียงราย.. (834) การแปรรูปสัตว์น้ำ.. (778) การเพาะเลี้ยงกบ.. (769) โครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง.. (693) โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย.. (691) สัตว์น้ำควบคุมกุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช จำนวนเกษตรกรที่ได้รับอนุญาต จังหวัดเชียงราย.. (671) โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ต.ผางาม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย.. (645) การเพาะเลี้ยงปลากดเหลือง.. (644)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย

     สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย  419 หมู่ 6 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100