ประกาศ สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย


  •  Hits 10 อันดับ
  • โครงสร้างของหน่วยงานภายใน.. (1,889)  เกี่ยวกับสำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย.. (1,436) วิสัยทัศน์ / ยุทธศาสตร์.. (1,321) หน้าที่และความรับผิดชอบ.. (1,292) ขอให้ผู้มีไว้ในครอบครองซึ่งครอบครองสัตว์ป่าสงวนและซากสัตว์ป่าสงวน ชนิดวาฬบรูด้า วาฬโอมูระ เต่ามะเฟือง และปลาฉลามวาฬ มาแจ้งการครอบครองต่อเจ้าหน้าที่ เพ.. (1,217) ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน และกำหนดวันเวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ ความสามารถทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือก.. (1,192) ข้อมูลแสดงบัญชีแหล่งน้ำ.. (1,176) โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง.. (1,171) ราคาสัตว์น้ำจืด(ปลานิล) จากตลาดต่างๆ.. (1,128) ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร จังหวัดเชียงราย.. (1,098)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย

     สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย  419 หมู่ 6 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100