เรื่อง กำหนดช่วงระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน และกำหนดเครื่องมือทำการประมง วิธีการทำการประมง เงื่อนไขในการทำการประมง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

 สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย


เรื่อง กำหนดช่วงระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน และกำหนดเครื่องมือทำการประมง วิธีการทำการประมง เงื่อนไขในการทำการประมง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ????ประชาสัมพันธ์สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย

??เรื่อง กำหนดช่วงระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน และกำหนดเครื่องมือทำการประมง วิธีการทำการประมง เงื่อนไขในการทำการประมง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

การประกาศมาตรการดังกล่าว หรือที่ชาวบ้านรู้จักกันดีว่า “ฤดูน้ำแดง” จะเริ่มขึ้นในช่วงระหว่าง วันที่ ๑๖ พฤษภาคม - ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ ซึ่งถือช่วงที่น้ำมีธาตุอาหารต่างๆมาก ซึ่งเป็นปัจจัยในการกระตุ้นให้สัตว์น้ำมีการผสมพันธุ์ และวางไข่ ดังนั้นในช่วงเวลานี้จึงไม่ควรทำการจับสัตว์น้ำ เพื่อเปิดโอกาสให้สัตว์น้ำได้แพร่ขยายพันธุ์ ตลอดจนเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นให้รู้จักการอนุรักษ์และหวงแหนทรัพยากรสัตว์น้ำให้มีใช้อย่างยั่งยืนโดยประกาศกรมประมง มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สัตว์น้ำจืดได้ฟื้นตัวเกิดขึ้นใหม่ และการประกอบอาชีพประมงได้อย่างยั่งยืน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย

     สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย  419 หมู่ 6 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100    fisherychiangrai@gmail.com   053-152091,053-152092   053-152010   แฟนเพจ