พิธีบวงสรวงปลาบึก@บ้านหาดไคร้ อ.เชียงของ จ.เชียงราย ประจำปี 2565

 สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย


พิธีบวงสรวงปลาบึก@บ้านหาดไคร้ อ.เชียงของ จ.เชียงราย ประจำปี 2565 https://www.youtube.com/watch?v=cizeFfD96DY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 18 เมษายน 2565 เวลา 9.00 น. นายอาคม ชุ่มธิ ประมงจังหวัดเชียงราย พร้อมนายสุภาพ แก้วละเอียด ผอ. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงราย นายเศกสรร ศรีนาค หัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมประมงจังหวัดเชียงรายและนางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ พร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอเชียงของและชาวบ้านหาดไคร้ อ.เชียงของ จ.เชียงราย ร่วมกันจัดพิธีบวงสรวงปลาบึกซึ่งพิธีดังกล่าวถือเป็นประเพณีที่ชาวอำเภอเชียงของได้ถือปฏิบัติกันมายาวนานโดยก่อนที่จะมีการจับปลาบึกจะต้องทำพิธีบวงสรวงปลาบึกก่อน ถึงจะมีการออกจับปลาบึกในน้ำโขงที่บริเวณบ้านหาดไคร้แห่งนี้ และเมื่อ ปี พ.ศ. 2533 ทางจังหวัดเชียงรายได้มีมติให้อนุรักษ์ปลาบึกจึงได้ร้องขอให้กรมประมงเสนอ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกคำสั่งงดการล่าปลาบึก จึงได้มีการประกาศเลิกล่าปลาบึก เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2533 เพื่อต้องการให้ปลาบึกในแม่น้ำโขงได้อยู่อย่างสงบไม่มีใครมารบกวน เพราะปลานึกถือว่าเป็นปลาน้ำจืดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก และต้องการที่จะอนุรักษ์ปลาบึกแม่น้ำโขงไว้ให้อยู่คู่แม่น้ำโขงต่อไปชั่วลูกชั่วหลาน แต่การจัดพิธีบวงสรวงปลาบึกก็ยังคงถือปฏิบัติสืบทอดกันมา เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ ความเป็นสิริมงคลและโชคลาภแก่ชาวประมงตลอดจนเป็นการรักษาไว้ซึ่งประเพณีที่เคยปฏิบัติสืบกันมาเป็นประจำทุกปี

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย

     สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย  419 หมู่ 6 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100    fisherychiangrai@gmail.com   053-152091,053-152092   053-152010   แฟนเพจ