รายงานการเงินการบัญชีจากระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ 2562

 สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย

รายงานการเงินการบัญชีจากระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ 2562 

การจัดซื้อจัดจ้าง

 เผยเเพร่: 2019-01-03  |   ข่าววันที่: 2019-01-03 |  อ่าน: 169 ครั้ง
 

รายงานการเงินการบัญชีจากระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ 2562

รายงานการเงินการบัญชี ประจำเดือนตุลาคม 2561

รายงานการเงินการบัญชี ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • โครงสร้างของหน่วยงานภายใน.. (1,191)  เกี่ยวกับสำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย.. (929) ข้อมูลแสดงบัญชีแหล่งน้ำ.. (823) การป้องกันและกำจัดโรคปลา.. (786) วิสัยทัศน์ / ยุทธศาสตร์.. (771) หน้าที่และความรับผิดชอบ.. (735) โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง.. (707) ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร จังหวัดเชียงราย.. (692) ราคาสัตว์น้ำจืด(ปลานิล) จากตลาดต่างๆ.. (679) การแปรรูปสัตว์น้ำ.. (640) ราคาสัตว์น้ำจืด (ปลาดุก) จากตลาดต่างๆ.. (635) การเพาะเลี้ยงกบ.. (630) โครงการสัมมนาเครือข่ายประมงอาสา.. (602) การเพาะเลี้ยงปลากดเหลือง.. (528) ยาและสารเคมีเพื่อการป้องกันและรักษาโรคสัตว์น้ำ.. (512) โครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง.. (501) โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ต.ผางาม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย.. (459) โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย.. (428) ติดตามการดำเนินงานกิจกรรมการเลี้ยงปลากินพืชในบ่อดิน และการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเทคนิคดุสิต.. (359) ประชาสัมพันธ์ การแจ้งการคุ้มครองสัตว์ป่าคุ้มครอง กฎกระทรวงกำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561.. (352)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย

     สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย  419 หมู่ 6 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100