การจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย

ประกาศกรมประมง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๔ รายการ โครงการเพิ่มขีดในการแ...

การจัดซื้อจัดจ้าง

 เผยเเพร่: 2019-08-29  |   ข่าววันที่: 2019-08-26  |  26 ครั้ง


ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และส...

การจัดซื้อจัดจ้าง

 เผยเเพร่: 2019-07-30  |   ข่าววันที่: 2019-07-30  |  59 ครั้ง


ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562...

การจัดซื้อจัดจ้าง

 เผยเเพร่: 2019-07-24  |   ข่าววันที่: 2019-07-24  |  32 ครั้ง


ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562...

การจัดซื้อจัดจ้าง

 เผยเเพร่: 2019-04-09  |   ข่าววันที่: 2019-04-03  |  44 ครั้ง


ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบแระมาณ พ.ศ.2562...

การจัดซื้อจัดจ้าง

 เผยเเพร่: 2019-03-06  |   ข่าววันที่: 2019-03-06  |  98 ครั้ง


  • 1
  • 2
  • »
  •  Hit 20 อันดับ
  • โครงสร้างของหน่วยงานภายใน.. (850)  เกี่ยวกับสำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย.. (641) การป้องกันและกำจัดโรคปลา.. (588) ข้อมูลแสดงบัญชีรายชื่อแหล่งน้ำ.. (559) วิสัยทัศน์ / ยุทธศาสตร์.. (509) หน้าที่และความรับผิดชอบ.. (493) โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง.. (481) ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร จังหวัดเชียงราย.. (468) การแปรรูปสัตว์น้ำ.. (461) การเพาะเลี้ยงกบ.. (454) ราคาสัตว์น้ำจืด(ปลานิล) จากตลาดต่างๆ.. (429) ราคาสัตว์น้ำจืด (ปลาดุก) จากตลาดต่างๆ.. (416) โครงการสัมมนาเครือข่ายประมงอาสา.. (399) การเพาะเลี้ยงปลากดเหลือง.. (390) โครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง.. (375) ยาและสารเคมีเพื่อการป้องกันและรักษาโรคสัตว์น้ำ.. (372) โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ต.ผางาม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย.. (336) โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย.. (292) ปลาน็อค.. (252) ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างเครือข่ายในการเฝ้าระวังและการจัดการปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ลุ่มน้ำวิกฤต (ลุ่มน้ำกกและลุ่มน้ำโขงตอนบน).. (213)

    Copyright © 2016-2019 สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย

     สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย  419 หมู่ 6 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100