การจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย

ประกาศกรมประมง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๔ รายการ โครงการเพิ่มขีดในการแ...

การจัดซื้อจัดจ้าง

 เผยเเพร่: 2019-08-29  |   ข่าววันที่: 2019-08-26  |  40 ครั้ง


ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และส...

การจัดซื้อจัดจ้าง

 เผยเเพร่: 2019-07-30  |   ข่าววันที่: 2019-07-30  |  77 ครั้ง


ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562...

การจัดซื้อจัดจ้าง

 เผยเเพร่: 2019-07-24  |   ข่าววันที่: 2019-07-24  |  48 ครั้ง


ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562...

การจัดซื้อจัดจ้าง

 เผยเเพร่: 2019-04-09  |   ข่าววันที่: 2019-04-03  |  56 ครั้ง


ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบแระมาณ พ.ศ.2562...

การจัดซื้อจัดจ้าง

 เผยเเพร่: 2019-03-06  |   ข่าววันที่: 2019-03-06  |  115 ครั้ง


  • 1
  • 2
  • »
  •  Hit 20 อันดับ
  • โครงสร้างของหน่วยงานภายใน.. (937)  เกี่ยวกับสำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย.. (716) การป้องกันและกำจัดโรคปลา.. (667) ข้อมูลแสดงบัญชีรายชื่อแหล่งน้ำ.. (634) วิสัยทัศน์ / ยุทธศาสตร์.. (594) หน้าที่และความรับผิดชอบ.. (563) โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง.. (554) การแปรรูปสัตว์น้ำ.. (532) ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร จังหวัดเชียงราย.. (531) การเพาะเลี้ยงกบ.. (515) ราคาสัตว์น้ำจืด(ปลานิล) จากตลาดต่างๆ.. (501) ราคาสัตว์น้ำจืด (ปลาดุก) จากตลาดต่างๆ.. (486) โครงการสัมมนาเครือข่ายประมงอาสา.. (459) การเพาะเลี้ยงปลากดเหลือง.. (447) ยาและสารเคมีเพื่อการป้องกันและรักษาโรคสัตว์น้ำ.. (428) โครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง.. (401) โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ต.ผางาม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย.. (358) ปลาน็อค.. (315) โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย.. (309) การป้องกัน รักษาสัตว์น้ำป่วยหรือตาย ตามการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาล.. (268)

    Copyright © 2016-2020 สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย

     สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย  419 หมู่ 6 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100