ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย

ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

การจัดซื้อจัดจ้าง

 เผยเเพร่: 2021-04-09  |   ข่าววันที่: 2021-04-09 |  อ่าน: 328 ครั้ง
 

ตามที่จังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นั้น

เนื่องจาก กระบวนการรับราคากลาง และกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ของคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และกำหนดราคากลาง ล่าช้ากว่ากำหนด จังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • โครงสร้างของหน่วยงานภายใน.. (1,939)  เกี่ยวกับสำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย.. (1,474) หน้าที่และความรับผิดชอบ.. (1,375) วิสัยทัศน์ / ยุทธศาสตร์.. (1,359) ขอให้ผู้มีไว้ในครอบครองซึ่งครอบครองสัตว์ป่าสงวนและซากสัตว์ป่าสงวน ชนิดวาฬบรูด้า วาฬโอมูระ เต่ามะเฟือง และปลาฉลามวาฬ มาแจ้งการครอบครองต่อเจ้าหน้าที่ เพ.. (1,301) ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน และกำหนดวันเวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ ความสามารถทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือก.. (1,255) ข้อมูลแสดงบัญชีแหล่งน้ำ.. (1,211) โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง.. (1,208) ราคาสัตว์น้ำจืด(ปลานิล) จากตลาดต่างๆ.. (1,177) ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร จังหวัดเชียงราย.. (1,136)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย

     สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย  419 หมู่ 6 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100