ประกาศจังหวัดเชียงราย ประกาศราคาจ้างทำวัสดุการเกษตรพร้อมติดตั้ง จำนวน 3 รายการ

 สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย

ประกาศจังหวัดเชียงราย ประกาศราคาจ้างทำวัสดุการเกษตรพร้อมติดตั้ง จำนวน 3 รายการ 

การจัดซื้อจัดจ้าง

 เผยเเพร่: 2021-04-20  |   ข่าววันที่: 2021-04-20 |  อ่าน: 400 ครั้ง
 

ประกาศ จังหวัดเชียงราย ประกาศราคาจ้างทำวัสดุการเกษตรพร้อมติดตั้ง จำนวน 3 รายการ โครงการเพิ่มขีดในการแข่งขันการเกษตรระดับภูมิภาค กิจกรรมการเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาศักยภาพการผลิตสัตว์น้ำ ถิ่นฟ้าโมเดล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • โครงสร้างของหน่วยงานภายใน.. (1,941)  เกี่ยวกับสำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย.. (1,477) หน้าที่และความรับผิดชอบ.. (1,376) วิสัยทัศน์ / ยุทธศาสตร์.. (1,362) ขอให้ผู้มีไว้ในครอบครองซึ่งครอบครองสัตว์ป่าสงวนและซากสัตว์ป่าสงวน ชนิดวาฬบรูด้า วาฬโอมูระ เต่ามะเฟือง และปลาฉลามวาฬ มาแจ้งการครอบครองต่อเจ้าหน้าที่ เพ.. (1,303) ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน และกำหนดวันเวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ ความสามารถทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือก.. (1,256) ข้อมูลแสดงบัญชีแหล่งน้ำ.. (1,211) โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง.. (1,210) ราคาสัตว์น้ำจืด(ปลานิล) จากตลาดต่างๆ.. (1,182) ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร จังหวัดเชียงราย.. (1,139)