กรมประมงเรียกรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ได้แก่ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ลำดับที่ 29 - 31 ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ลำดับที่ 21 - 24 ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ลำดับที่ 2 ตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ ลำดับที่ 3 และตำแหน่งนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ ลำดับที่ 4

 กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

กรมประมงเรียกรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ได้แก่ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ลำดับที่ 29 - 31 ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ลำดับที่ 21 - 24 ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ลำดับที่ 2 ตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ ลำดับที่ 3 และตำแหน่งนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ ลำดับที่ 4 

ประชาสัมพันธ์


 |BreakingNews >> แบบคำขอการขอทำเว็บไซต์ใหม่ ..อ่านต่อ | 17 พ.ย. 2559 | 06 ธ.ค. 2561

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

     กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองบริหารจัดการทรัพยากร อาคารจุฬาภรณ์ ชั้น 4 กรมประมง เลขที่ 50 เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900    recruitment.r@personnel.mail.go.th   025620536   025620536   แฟนเพจ