รับสมัครพนักงานราชการ (คนพิการ)

 กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

รับสมัครพนักงานราชการ (คนพิการ) 

ประชาสัมพันธ์


กรมประมง รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (คนพิการ) สังกัด กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง ระหว่างวันที่ 1 - 13 มิถุนายน 2563 (รายละเอียดตามที่แนบ) https://job.ocsc.go.th/JobShowEdit.aspx?JobID=637286183043244135กรมประมง รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (คนพิการ) สังกัด กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง ระหว่างวันที่ 1 - 13 มิถุนายน 2563 (รายละเอียดตามที่แนบ) https://job.ocsc.go.th/JobShowEdit.aspx?JobID=637286183043244135

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)

  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

     กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองบริหารจัดการทรัพยากร อาคารจุฬาภรณ์ ชั้น 4 กรมประมง เลขที่ 50 เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900    recruitment.r@personnel.mail.go.th   025620536   025620536   แฟนเพจ