กรมประมงรับรายงานตัว

 กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

กรมประมงรับรายงานตัว 

ประชาสัมพันธ์


กรมประมงรับรายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 15 อัตรา
1. นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 3 อัตรา
2. นิติกรปฏิบัติการ 5 อัตรา
3. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 7 อัตรา

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)

  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

     กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองบริหารจัดการทรัพยากร อาคารจุฬาภรณ์ ชั้น 4 กรมประมง เลขที่ 50 เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900    recruitment.r@personnel.mail.go.th   025620536   025620536   แฟนเพจ