กลุ่มเศรษฐกิจการประมง

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมประเภทสไลด์โชว์!

 แผนผังเว็บไซต์ |   เข้าชม: 31 UIP | อ่าน: 66 ครั้ง

www4.fisheries.go.th/strategy-economic

ยังไม่มีข้อมูลผู้บริหารหน่วยงาน!

ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!

ยังไม่มีเอกสาร/สื่อ!
ยังไม่มีข้อมูลเหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง!

 กลุ่มเศรษฐกิจการประมง

  ชั้น 5 อาคารปรีดา กรรณสูตร

 แผนที่กลุ่มเศรษฐกิจการประมง
Latitude:13.8435634   Longitude:100.575241

ยังไม่มีรูปหน่วยงานของท่าน!