กลุ่มแผนงานและงบประมาณ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมประเภทสไลด์โชว์!

 แผนผังเว็บไซต์ |   เข้าชม: 365 UIP | อ่าน: 524 ครั้ง

www4.fisheries.go.th/ifbr


 กลุ่มแผนงานและงบประมาณ

  อาคารจุฬาภรณ์ ชั้น5 เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10900

 แผนที่กลุ่มแผนงานและงบประมาณ
Latitude:13.844481   Longitude:100.575497

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 กลุ่มแผนงานและงบประมาณ

 ออกแบบเเละพัฒนาเว็บไซต์ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร กรมประมง | เริ่มต้นการใช้งาน: 2017-01-13 09:33:00 น. (ลำดับที่: 151)