การรายงานผลการฝึกอบรมบุคลากรกรมประมงและบุคคลภายนอก กองบริหารทรัพยากรบุคคล

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hit 20 อันดับ
  • รวมคำสั่งกรมประมง .. (32,108)  การพัฒนาบุคลากร.. (12,454) โครงสร้างกรมประมงตามกฎกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2563.. (7,717) กรมประมง รับสมัครพนักงานราชการ.. (7,645) รวมเรื่องพนักงานราชการ.. (6,579) Download แบบฟอร์ม.. (6,077) รวมคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (4,233) รับสมัครสอบข้าราชการ.. (2,486) รวมประกาศกรมประมง.. (2,452) กรมประมงเรียกรายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ.. (2,346) กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง.. (2,268) กรมประมงรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 10 อัตรา.. (2,199) บริการ.. (2,024) ข่าวประชาสัมพันธ์ ปี 2563.. (1,800) กรอบโครงสร้างกรมประมง.. (1,705) รวมเรื่องลูกจ้างประจำ.. (1,680) กรมประมงรับสมัครสอบแข่งขันตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน บรรจุครั้งแรก 50 อัตรา.. (1,670) กรมประมงรับรายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ.. (1,638) รวมประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (1,615) รวมหนังสือเวียนกองบริหารทรัพยากรบุคคล.. (1,568)