การรายงานผลการฝึกอบรมบุคลากรกรมประมงและบุคคลภายนอก

 กองบริหารทรัพยากรบุคคล

การรายงานผลการฝึกอบรมบุคลากรกรมประมงและบุคคลภายนอก  

การรายงานผลการฝึกอบรมบุคลากรกรมประมงและบุคคลภายนอก

 เผยเเพร่: 2020-10-22  |   ข่าววันที่: 2020-10-22 |  อ่าน: 289 ครั้ง
 

หนังสือแจ้งให้รารยงานผลการฝึกอบรมบุคลากรกรมประมงและบุคคลภายนอก

แบบกบค1/64 (สำหรับผู้เข้ารับการอบรมที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก)

แบบกบค2/64 (สำหรับหน่วยงานผู้จัดอบรมบุคลากรของกรมประมง)

แบบกบค3/64 (สำหรับหน่วยงานผู้จัดอบรมบุคคลภายนอก/เกษตรกร)


 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hit 20 อันดับ
  • รวมคำสั่งกรมประมง .. (31,877)  การพัฒนาบุคลากร.. (12,429) โครงสร้างกรมประมงตามกฎกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2563.. (7,635) กรมประมง รับสมัครพนักงานราชการ.. (7,628) รวมเรื่องพนักงานราชการ.. (6,523) Download แบบฟอร์ม.. (6,021) รวมคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (4,198) รับสมัครสอบข้าราชการ.. (2,477) รวมประกาศกรมประมง.. (2,420) กรมประมงเรียกรายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ.. (2,339) กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง.. (2,260) กรมประมงรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 10 อัตรา.. (2,194) บริการ.. (1,994) ข่าวประชาสัมพันธ์ ปี 2563.. (1,758) กรอบโครงสร้างกรมประมง.. (1,689) รวมเรื่องลูกจ้างประจำ.. (1,664) กรมประมงรับสมัครสอบแข่งขันตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน บรรจุครั้งแรก 50 อัตรา.. (1,663) กรมประมงรับรายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ.. (1,632) รวมประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (1,607) กรมประมงประสงค์คัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ตำแหน่งประมงอำเภอ (เจ้าพนักงานประมงอาวุโส) .. (1,544)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กองบริหารทรัพยากรบุคคล

     50 อาคารจุฬาภรณ์ ชั้น 3 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900