โครงสร้างกรมประมงตามกฎกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2563 กองบริหารทรัพยากรบุคคล


โครงสร้างกรมประมงตามกฎกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2563 


  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  การประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะ ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏ...  3,487   ประกาศกองบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทั...  889  กรมประมงประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งปร...  752  ประกาศ อ.ก.พ.กรมประมง จำนวน 2 ฉบับ ดังนี้   648  ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม : กรมประมง   626  กรมประมงเรียกรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการสังกัดกรมประมง   539  กรมประมงรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 55 อัตรา   509  ประกาศ อ.ก.พ. กรมประมงออกใหม่   438  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การขอรับเกียรติบัตรและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติสืบสานเก...  419  รับสมัคร ข้าราชการพลเรือนสามัญ   407

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองบริหารทรัพยากรบุคคล

     50 อาคารจุฬาภรณ์ ชั้น 3 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900    admin.a@personnel.mail.go.th   0 2579 4530   0 2562 0536 และ 0 2562 0548   แฟนเพจ