วันถ่ายทอดเทคโนโลยี Field day อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี

 สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี

วันถ่ายทอดเทคโนโลยี Field day อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี 

กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-06-12  |   ข่าววันที่: 2017-06-12 |  อ่าน: 356 ครั้ง
 

12 มิถุนายน 2560 นางยู่อี้ เกตเพชร หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการประมง พร้อมด้วยนายนิมิตร เกษสุวรรณ ประมงอำเภอหนองแค รับผิดชอบอำเภอวิหารแดง, นายธีระ นิจศรีวงศ์ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน และนายพงษ์ทอง ฉิมพลี เจ้าหน้าที่ประมง ร่วมออกหน่วยให้บริการด้านประมง ในกิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยี Field day และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2560 อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี  โดยมีนายสันติ สังขธูป นายอำเภอวิหารแดง เป็นประธานในพิธีฯ


  •  บทความ
  • ข้อมูลด้านการประมงในพื้นที่ จังหวัดสระบุรี...Update! การขึ้นทะเบียนเกษตรกร ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ กระบวนการดำเนินงานตรวจประเมิน มาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คู่มือการแจ้งครอบครองและการขอขึ้นทะเบียนฟาร์มเพาะพันธุ์สัตว์ป่าที่เป็นสัตว์น้ำอันมิได้มีถิ่นกำเนิดในประเทศไทย Work Manual การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน กรณีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง (สำหรับเจ้าหน้าที่กรมประมง) (ร่าง) แผนแม่บทการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของประเทศไทย (ปี พ.ศ. 2560-2564) เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ทำการประมงผิดกฎหมาย Department of Fisheries รายชื่อหน่วยงาน "กรมประมง" ภาษาอังกฤษ
  •  Hit 20 อันดับ
  • การขึ้นทะเบียนเกษตรกร ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (4,490)  สัตว์น้ำจืดประจำจังหวัดสระบุรี (ปูน้ำตกสระบุรี).. (4,085) หน้าที่ความรับผิดชอบในราชการบริหารส่วนภูมิภาค.. (3,413) ตราสัญลักษณ์เครื่องหมายราชการกรมประมง.. (2,192) ประวัติสำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี.. (1,913) ข่าวประชาสัมพันธ์: ห้ามใช้กระแสไฟฟ้าทำการประมง หรือใช้วัตถุระเบิดในที่จับสัตว์น้ำ (มาตรา 60).. (1,509) คู่มือสำหรับประชาชน (ด้านประมง).. (1,473) พระราชกำหนดการประมง.. (1,429) วิสัยทัศน์ – พันธกิจ.. (1,143) เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ทำการประมงผิดกฎหมาย.. (1,110) รายชื่อหน่วยงาน "กรมประมง" ภาษาอังกฤษ.. (1,026) ข่าวประชาสัมพันธ์: ห้ามมีครอบครองใช้เครื่องมือประมง 6 ชนิด ฝ่าฝืนโทษหนัก.. (828) ข้อมูลผู้เลี้ยงปลาในกระชัง.. (741) ข้อมูลทั่วไปด้านประมง จังหวัดสระบุรี.. (739) เรื่องดีๆ ช่วยบอกต่อ: ผลิตในแม่น้ำป่าสักจังหวัดสระบุรี! กุ้งก้ามกรามที่ชาวบ้านจับได้บริเวณแม่น้ำป่าสัก ณ วัดดาวเสด็จ ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จ.. (710) ข้อมูลทะเบียนเกษตรกร.. (639) ติดตามเยี่ยมเยียน ให้คำแนะนำ โครงการ 9101 กลุ่มผู้เลี้ยงปลาหมอ กลุ่มผู้เลี้ยงกบ.. (576) สรุปข้อมูลด้านการประมง.. (562) ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ 9101 ณ ที่ทำการกลุ่มแปรรูปต้นเผือก (ก้านเผือกอบแห้ง).. (478) ข้อเท็จจริง เรื่องปลากระชังในแม่น้ำป่าสัก อำเภอแก่งคอย น๊อคน้ำตายเป็นจำนวนมาก เนื่องจากฝนตกหนัก.. (472)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี

     สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี (Saraburi Fisheries Provincial Office) ที่ตั้ง: 123 หมู่ 6 ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี (ชั้น 2) ตำบลตะกุด อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000 Email: saraburi_fish@yahoo.com, fpo.saraburi1@gmail.com LINEID: fposaraburi QR Code Line การเดินทางสาธารณะ : รถสองแถวสาย 9 (10 บาทตลอดสาย) โดยจุดจอดรถสองแถวเริ่มต้นที่ บขส.สระบุรี สิ้นสุดที่ ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี  ผู้ดูแลเว็บไซต์ : นางสาวพรศิริ โพธาราม เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล