อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในพิธีงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี Field day ตำบลซับสนุ่น อำเภอมวกเหล็ก

 สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี

อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในพิธีงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี Field day ตำบลซับสนุ่น อำเภอมวกเหล็ก  

กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-06-09  |   ข่าววันที่: 2017-06-09 |  อ่าน: 237 ครั้ง
 

9 มิถุนายน 2560 ดร. ชรัส บุญณสะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี กล่าวต้อนรับนายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ ประธานในพิธีงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี Field day และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2560 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ 3 ตำบลซับสนุ่น อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

 

ในงานนี้สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี นำโดยนางยู่อี้ เกตเพชร หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการประมง พร้อมด้วย นายธีระ นิจศรีวงศ์ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน และนายพงษ์ทอง ฉิมพลี เจ้าหน้าที่ประมง ร่วมออกหน่วยให้บริการด้านการประมง พร้อมทั้งให้คำแนะนำ และแจกเอกสารทางวิชาการให้กับผู้เข้าร่วมงานฯ


  •  บทความ
  • ข้อมูลด้านการประมงในพื้นที่ จังหวัดสระบุรี...Update! การขึ้นทะเบียนเกษตรกร ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ กระบวนการดำเนินงานตรวจประเมิน มาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คู่มือการแจ้งครอบครองและการขอขึ้นทะเบียนฟาร์มเพาะพันธุ์สัตว์ป่าที่เป็นสัตว์น้ำอันมิได้มีถิ่นกำเนิดในประเทศไทย Work Manual การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน กรณีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง (สำหรับเจ้าหน้าที่กรมประมง) (ร่าง) แผนแม่บทการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของประเทศไทย (ปี พ.ศ. 2560-2564) เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ทำการประมงผิดกฎหมาย Department of Fisheries รายชื่อหน่วยงาน "กรมประมง" ภาษาอังกฤษ ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำสาธารณสมบัติของแผ่นดิน (ผู้เลี้ยงปลาในกระชังบริเวณแม่น้ำป่าสัก จังหวัดสระบุรี ที่จะหมดอายุในปี 60)
  •  Hit 20 อันดับ
  • สัตว์น้ำจืดประจำจังหวัดสระบุรี (ปูน้ำตกสระบุรี).. (3,947)  การขึ้นทะเบียนเกษตรกร ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (3,946) หน้าที่ความรับผิดชอบในราชการบริหารส่วนภูมิภาค.. (3,320) ตราสัญลักษณ์เครื่องหมายราชการกรมประมง.. (1,903) ประวัติสำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี.. (1,864) ข่าวประชาสัมพันธ์: ห้ามใช้กระแสไฟฟ้าทำการประมง หรือใช้วัตถุระเบิดในที่จับสัตว์น้ำ (มาตรา 60).. (1,457) คู่มือสำหรับประชาชน (ด้านประมง).. (1,412) พระราชกำหนดการประมง.. (1,388) วิสัยทัศน์ – พันธกิจ.. (1,093) เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ทำการประมงผิดกฎหมาย.. (1,063) รายชื่อหน่วยงาน "กรมประมง" ภาษาอังกฤษ.. (954) ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำสาธารณสมบัติของแผ่นดิน (ผู้เลี้ยงปลาในกระชังบริเวณแม่น้ำป่าสัก จังหวัดสระบุรี ที่จะหมดอายุในปี 60).. (780) ข่าวประชาสัมพันธ์: ห้ามมีครอบครองใช้เครื่องมือประมง 6 ชนิด ฝ่าฝืนโทษหนัก.. (769) ข้อมูลผู้เลี้ยงปลาในกระชัง.. (689) เรื่องดีๆ ช่วยบอกต่อ: ผลิตในแม่น้ำป่าสักจังหวัดสระบุรี! กุ้งก้ามกรามที่ชาวบ้านจับได้บริเวณแม่น้ำป่าสัก ณ วัดดาวเสด็จ ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จ.. (684) ข้อมูลทั่วไปด้านประมง จังหวัดสระบุรี.. (633) ข้อมูลทะเบียนเกษตรกร.. (602) ติดตามเยี่ยมเยียน ให้คำแนะนำ โครงการ 9101 กลุ่มผู้เลี้ยงปลาหมอ กลุ่มผู้เลี้ยงกบ.. (551) สรุปข้อมูลด้านการประมง.. (537) ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ 9101 ณ ที่ทำการกลุ่มแปรรูปต้นเผือก (ก้านเผือกอบแห้ง).. (454)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี

     สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี (Saraburi Fisheries Provincial Office) ที่ตั้ง: 123 หมู่ 6 ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี (ชั้น 2) ตำบลตะกุด อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000 Email: saraburi_fish@yahoo.com, fpo.saraburi1@gmail.com LINEID: fposaraburi QR Code Line การเดินทางสาธารณะ : รถสองแถวสาย 9 (10 บาทตลอดสาย) โดยจุดจอดรถสองแถวเริ่มต้นที่ บขส.สระบุรี สิ้นสุดที่ ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี  ผู้ดูแลเว็บไซต์ : นางสาวพรศิริ โพธาราม เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล