กิจกรรมปลูกต้นไม้ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2560

 สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี

กิจกรรมปลูกต้นไม้ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2560  

กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-05-10  |   ข่าววันที่: 2017-05-10 |  อ่าน: 284 ครั้ง
 

10 พฤษภาคม 2560 นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในการเปิดโครงการ กิจกรรมปลูกต้นไม้ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2560 ณ สวนสาธารณะวัดเกาะกลาง ตำบลหนองแค อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี โดยมี พล.ต.อัศวิน บุญธรรมเจริญ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 18, นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี, ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, ประชาชน, นักเรียน และตัวแทนกรมประมง นำโดยนายธีรทัศน์ ศิริแดง ประมงจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี ร่วมกิจกรรมฯ

ขอขอบพระคุณนางสาวจินตนา โตธนะโภคา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระบุรีที่ให้การสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ...


  •  บทความ
  • ข้อมูลด้านการประมงในพื้นที่ จังหวัดสระบุรี...Update! การขึ้นทะเบียนเกษตรกร ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ กระบวนการดำเนินงานตรวจประเมิน มาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คู่มือการแจ้งครอบครองและการขอขึ้นทะเบียนฟาร์มเพาะพันธุ์สัตว์ป่าที่เป็นสัตว์น้ำอันมิได้มีถิ่นกำเนิดในประเทศไทย Work Manual การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน กรณีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง (สำหรับเจ้าหน้าที่กรมประมง) (ร่าง) แผนแม่บทการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของประเทศไทย (ปี พ.ศ. 2560-2564) เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ทำการประมงผิดกฎหมาย Department of Fisheries รายชื่อหน่วยงาน "กรมประมง" ภาษาอังกฤษ ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำสาธารณสมบัติของแผ่นดิน (ผู้เลี้ยงปลาในกระชังบริเวณแม่น้ำป่าสัก จังหวัดสระบุรี ที่จะหมดอายุในปี 60)
  •  Hit 20 อันดับ
  • สัตว์น้ำจืดประจำจังหวัดสระบุรี (ปูน้ำตกสระบุรี).. (3,944)  การขึ้นทะเบียนเกษตรกร ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (3,929) หน้าที่ความรับผิดชอบในราชการบริหารส่วนภูมิภาค.. (3,319) ตราสัญลักษณ์เครื่องหมายราชการกรมประมง.. (1,896) ประวัติสำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี.. (1,863) ข่าวประชาสัมพันธ์: ห้ามใช้กระแสไฟฟ้าทำการประมง หรือใช้วัตถุระเบิดในที่จับสัตว์น้ำ (มาตรา 60).. (1,457) คู่มือสำหรับประชาชน (ด้านประมง).. (1,411) พระราชกำหนดการประมง.. (1,387) วิสัยทัศน์ – พันธกิจ.. (1,093) เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ทำการประมงผิดกฎหมาย.. (1,063) รายชื่อหน่วยงาน "กรมประมง" ภาษาอังกฤษ.. (952) ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำสาธารณสมบัติของแผ่นดิน (ผู้เลี้ยงปลาในกระชังบริเวณแม่น้ำป่าสัก จังหวัดสระบุรี ที่จะหมดอายุในปี 60).. (779) ข่าวประชาสัมพันธ์: ห้ามมีครอบครองใช้เครื่องมือประมง 6 ชนิด ฝ่าฝืนโทษหนัก.. (767) ข้อมูลผู้เลี้ยงปลาในกระชัง.. (689) เรื่องดีๆ ช่วยบอกต่อ: ผลิตในแม่น้ำป่าสักจังหวัดสระบุรี! กุ้งก้ามกรามที่ชาวบ้านจับได้บริเวณแม่น้ำป่าสัก ณ วัดดาวเสด็จ ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จ.. (684) ข้อมูลทั่วไปด้านประมง จังหวัดสระบุรี.. (632) ข้อมูลทะเบียนเกษตรกร.. (602) ติดตามเยี่ยมเยียน ให้คำแนะนำ โครงการ 9101 กลุ่มผู้เลี้ยงปลาหมอ กลุ่มผู้เลี้ยงกบ.. (551) สรุปข้อมูลด้านการประมง.. (537) ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ 9101 ณ ที่ทำการกลุ่มแปรรูปต้นเผือก (ก้านเผือกอบแห้ง).. (454)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี

     สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี (Saraburi Fisheries Provincial Office) ที่ตั้ง: 123 หมู่ 6 ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี (ชั้น 2) ตำบลตะกุด อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000 Email: saraburi_fish@yahoo.com, fpo.saraburi1@gmail.com LINEID: fposaraburi QR Code Line การเดินทางสาธารณะ : รถสองแถวสาย 9 (10 บาทตลอดสาย) โดยจุดจอดรถสองแถวเริ่มต้นที่ บขส.สระบุรี สิ้นสุดที่ ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี  ผู้ดูแลเว็บไซต์ : นางสาวพรศิริ โพธาราม เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล