ตรวจเยี่ยม พร้อมทั้งตรวจสอบการเคลื่อนย้ายจระเข้

 สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี

ตรวจเยี่ยม พร้อมทั้งตรวจสอบการเคลื่อนย้ายจระเข้ 

กิจกรรม

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2017-05-02  |   ข่าววันที่: 2017-05-02 |  อ่าน: 294 ครั้ง
 

2 พฤษภาคม 2560 นายธีรทัศน์ ศิริแดง ประมงจังหวัดสระบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม พร้อมทั้งตรวจสอบการเคลื่อนย้ายจระเข้ในพื้นที่ ของนายประสิทธิ์ ธวัชชัยวิรุตษ์ ตำบลหนองโรง อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.สงวน และคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535


  •  บทความ
  • ข้อมูลด้านการประมงในพื้นที่ จังหวัดสระบุรี...Update! การขึ้นทะเบียนเกษตรกร ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ กระบวนการดำเนินงานตรวจประเมิน มาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คู่มือการแจ้งครอบครองและการขอขึ้นทะเบียนฟาร์มเพาะพันธุ์สัตว์ป่าที่เป็นสัตว์น้ำอันมิได้มีถิ่นกำเนิดในประเทศไทย Work Manual การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน กรณีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง (สำหรับเจ้าหน้าที่กรมประมง) (ร่าง) แผนแม่บทการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของประเทศไทย (ปี พ.ศ. 2560-2564) เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ทำการประมงผิดกฎหมาย Department of Fisheries รายชื่อหน่วยงาน "กรมประมง" ภาษาอังกฤษ ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำสาธารณสมบัติของแผ่นดิน (ผู้เลี้ยงปลาในกระชังบริเวณแม่น้ำป่าสัก จังหวัดสระบุรี ที่จะหมดอายุในปี 60)
  •  Hit 20 อันดับ
  • สัตว์น้ำจืดประจำจังหวัดสระบุรี (ปูน้ำตกสระบุรี).. (3,571)  หน้าที่ความรับผิดชอบในราชการบริหารส่วนภูมิภาค.. (3,063) การขึ้นทะเบียนเกษตรกร ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (2,004) ประวัติสำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี.. (1,690) ตราสัญลักษณ์เครื่องหมายราชการกรมประมง.. (1,458) ข่าวประชาสัมพันธ์: ห้ามใช้กระแสไฟฟ้าทำการประมง หรือใช้วัตถุระเบิดในที่จับสัตว์น้ำ (มาตรา 60).. (1,341) คู่มือสำหรับประชาชน (ด้านประมง).. (1,245) พระราชกำหนดการประมง.. (1,244) เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ทำการประมงผิดกฎหมาย.. (938) วิสัยทัศน์ – พันธกิจ.. (926) คู่มือ ขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง ฉบับย่อ สำหรับประชาชน.. (845) รายชื่อหน่วยงาน "กรมประมง" ภาษาอังกฤษ.. (770) ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำสาธารณสมบัติของแผ่นดิน (ผู้เลี้ยงปลาในกระชังบริเวณแม่น้ำป่าสัก จังหวัดสระบุรี ที่จะหมดอายุในปี 60).. (670) ข่าวประชาสัมพันธ์: ห้ามมีครอบครองใช้เครื่องมือประมง 6 ชนิด ฝ่าฝืนโทษหนัก.. (654) เรื่องดีๆ ช่วยบอกต่อ: ผลิตในแม่น้ำป่าสักจังหวัดสระบุรี! กุ้งก้ามกรามที่ชาวบ้านจับได้บริเวณแม่น้ำป่าสัก ณ วัดดาวเสด็จ ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จ.. (629) ข้อมูลผู้เลี้ยงปลาในกระชัง.. (617) ข้อมูลทะเบียนเกษตรกร.. (520) ติดตามเยี่ยมเยียน ให้คำแนะนำ โครงการ 9101 กลุ่มผู้เลี้ยงปลาหมอ กลุ่มผู้เลี้ยงกบ.. (512) สรุปข้อมูลด้านการประมง.. (487) ข้อมูลทั่วไปด้านประมง จังหวัดสระบุรี.. (428)

    Copyright © 2016-2020 สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี

     สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี (Saraburi Fisheries Provincial Office) ที่ตั้ง: 123 หมู่ 6 ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี (ชั้น 2) ตำบลตะกุด อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000 Email: saraburi_fish@yahoo.com, fpo.saraburi1@gmail.com LINEID: fposaraburi QR Code Line การเดินทางสาธารณะ : รถสองแถวสาย 9 (10 บาทตลอดสาย) โดยจุดจอดรถสองแถวเริ่มต้นที่ บขส.สระบุรี สิ้นสุดที่ ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี  ผู้ดูแลเว็บไซต์ : นางสาวพรศิริ โพธาราม เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล