ภารกิจประจำวันที่ 30 กันยายน 2565 สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี

 สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี


ภารกิจประจำวันที่ 30 กันยายน 2565 สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี  Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  การช่วยเหลือ เมื่อประสบภัยพิบัติ   517   ภารกิจประจำวันที่ 10 สิงหาคม 2565 สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี    157  ภารกิจประจำวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี    134  ภารกิจประจำวันที่ 2ุ9 สิงหาคม 2565 สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี    117  ภารกิจประจำวันที่ 23 สิงหาคม 2565 สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี    115  ภารกิจประจำวันที่ 31 สิงหาคม 2565 สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี   109  ภารกิจประจำวันที่ 2 กันยายน 2565 สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี    103  ภารกิจประจำวันที่ 25 ตุลาคม 2565 สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี   103  ภารกิจประจำวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี   100  ภารกิจประจำวันที่ 15 กันยายน 2565 สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี   97


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี

     สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี SARABURI FISHERIES PROVINCIAL OFFICE ที่ตั้ง : 123 หมู่ 6 ศาลากลางจังหวัดสระบุรี สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี (ชั้น 2)            ตำบลตะกุด อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000           123 Moo 6, Saraburi Provincial Hall, Saraburi Fisheries Provincial Office (2nd floor)            Takud Sub-district, Mueang Saraburi District, Saraburi, 18000 การเดินทางสาธารณะ : รถสองแถวสาย 9 (10 บาทตลอดสาย)                                       โดยจุดจอดรถสองแถวเริ่มต้นที่ บขส.สระบุรี สิ้นสุดที่ ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี  Social Network     : fpo-saraburi@fisheries.go.th หรือ fpo.saraburi1@gmail.com : Facebook สำนักงานประมงจังหวัด สระบุรี  LINEID : fposaraburi QR Code Line    ผู้ดูแลเว็บไซต์ : นางสาวพรศิริ โพธาราม   เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล    fpo_saraburi@fisheries.go.th   0 3634 0742   0 3634 0742   แฟนเพจ