กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมง โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ประจำปี พ.ศ. 2565

 สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี


กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมง โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ประจำปี พ.ศ. 2565 วันอังคาร ที่ 26 เมษายน 2565

นางยู่อี้ เกตเพชร หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมอาชีพด้านการประมง รักษาราชการประมงจังหวัดสระบุรี นางสาวฐานภัทร สุวลักษณ์ ประมงอำเภอหนองแค เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอหนองแค สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองแค สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรี และสถานีพัฒนาที่ดินสระบุรี

ร่วมพบปะพูดคุย ถ่ายทอดเทคโลยีด้านการเกษตร ประมง ปศุสัตว์ ดิน และการจัดทำบัญชีครัวเรือน ให้กับเกษตรกรผู้เข้าร่วมกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมง โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เครือข่าย หมู่ 8 ตำบลหนองโรง อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

ภายในงานมีการตรวจคัดกรองก่อนเข้าร่วมกิจกรรม พร้อมทั้งสวมหน้ากากตลอดการดำเนินกิจกรรม

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  การช่วยเหลือ เมื่อประสบภัยพิบัติ   275   ประกาศผลการตัดสิน ประกวดวาดภาพระบายสีหัวข้อ "สัตว์น้ำมงคล" เนื่องในงานวันประมงน้...  193  ภารกิจประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2565 สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี    163  หนอนแม่โจ้มีชื่อเรียกเป็นทางการว่า หนอนแมลงวันลาย (Black Soldier Fly: BSF) จาก "...  152  ภารกิจประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี    145  ภารกิจประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 2 กรกฎาคม 2565 ถึง 8 กรกฎาคม 2565 สำนักงานประมง...  140  ภารกิจประจำวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี    130  ภารกิจประจำวันที่ 10 สิงหาคม 2565 สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี    130  ภารกิจประจำวันที่ 17 มิถุนายน 2565 สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี   129  ภารกิจประจำวัน 6 มิถุนายน 2565 สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี    129


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี

     สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี SARABURI FISHERIES PROVINCIAL OFFICE ที่ตั้ง : 123 หมู่ 6 ศาลากลางจังหวัดสระบุรี สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี (ชั้น 2)            ตำบลตะกุด อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000           123 Moo 6, Saraburi Provincial Hall, Saraburi Fisheries Provincial Office (2nd floor)            Takud Sub-district, Mueang Saraburi District, Saraburi, 18000 การเดินทางสาธารณะ : รถสองแถวสาย 9 (10 บาทตลอดสาย)                                       โดยจุดจอดรถสองแถวเริ่มต้นที่ บขส.สระบุรี สิ้นสุดที่ ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี  Social Network     : fpo.saraburi1@gmail.com : Facebook สำนักงานประมงจังหวัด สระบุรี  LINEID : fposaraburi QR Code Line    ผู้ดูแลเว็บไซต์ : นางสาวพรศิริ โพธาราม   เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล    fpo.saraburi1@gmail.com   0 3634 0742   0 3634 0742   แฟนเพจ