ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 1 ลงพื้นที่จังหวัดสระบุรี ติดตามผลการปฏิบัติงานฯ พร้อมทั้งมอบนโยบายฯ

 สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี


ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 1 ลงพื้นที่จังหวัดสระบุรี ติดตามผลการปฏิบัติงานฯ พร้อมทั้งมอบนโยบายฯ วันพุธ ที่ 20 เมษายน 2565  นางยู่อี้  เกตเพชร หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมงรักษาการประมงจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายสุรเดช สมิเปรม) เข้าพบรองผู้ว่าราชการ (นางอังคณา ชิตะติตติ) เพื่อหารือข้อราชการ  และลงพื้นที่ชุมชนบ้านหนองบอน อำเภอวังม่วง จ.สระบุรี เยี่ยมเยียนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม  โดยมีข้อสั่งการให้
      1. ปศุสัตว์จังหวัดจัดหาเครื่อง ผสมอาหาร TMR และให้ ศูนย์วิจัยพืชอาหารสัตว์ชัยนาทช่วยวิจัยสูตรอาหาร และแนะนำการเพิ่มรายได้โดยการขุนลูกโคนมตัวผู้ และแม่โคแห้งนม ร่วมกับการปรับปรุงพันธุ์ให้สามารถขายได้ราคามากขึ้น
       2. ขอให้สำนักงานประมงจังหวัด สนับสนุนพันธุ์ปลาปล่อยในแหล่งน้ำสาธารณะของชุมชน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ตลาดประมง สระบุรี    258   ภารกิจประจำวัน 27 พฤษภาคม 2565 สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี   210  ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 1 ลงพื้นที่จังหวัดสระบุรี ติ...  199  กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน และกำหนดเครื...  164  ภารกิจประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2565 สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี    123  ประกาศผลการตัดสิน ประกวดวาดภาพระบายสีหัวข้อ "สัตว์น้ำมงคล" เนื่องในงานวันประมงน้...  119  กิจกรรมการประดิษฐ์ผีเสื้อเพื่อนำไปประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ...  114  ภารกิจประจำวันที่ 10 สิงหาคม 2565 สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี    107  ภารกิจประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี    99  กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมง โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพกา...  91


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี

     สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี SARABURI FISHERIES PROVINCIAL OFFICE ที่ตั้ง : 123 หมู่ 6 ศาลากลางจังหวัดสระบุรี สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี (ชั้น 2)            ตำบลตะกุด อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000           123 Moo 6, Saraburi Provincial Hall, Saraburi Fisheries Provincial Office (2nd floor)            Takud Sub-district, Mueang Saraburi District, Saraburi, 18000 การเดินทางสาธารณะ : รถสองแถวสาย 9 (10 บาทตลอดสาย)                                       โดยจุดจอดรถสองแถวเริ่มต้นที่ บขส.สระบุรี สิ้นสุดที่ ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี  Social Network     : fpo.saraburi1@gmail.com : Facebook สำนักงานประมงจังหวัด สระบุรี  LINEID : fposaraburi QR Code Line    ผู้ดูแลเว็บไซต์ : นางสาวพรศิริ โพธาราม   เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล    fpo.saraburi1@gmail.com   0 3634 0742   0 3634 0742   แฟนเพจ