การประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 15 -17 กันยายน 2564 ผ่านระบบ Zoom Meeting 

 สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี


การประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 15 -17 กันยายน 2564 ผ่านระบบ Zoom Meeting  การประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 15 -17 กันยายน 2564 ผ่านระบบ Zoom Meeting 
 # ฟังการบรรยาย ห้องประชุมกุลาดำ : 
YouTube:
วันที่ 15 ก.ย. 2564  https://youtu.be/yzKjATiNQMU
วันที่ 16 ก.ย. 2564  https://youtu.be/ptN9UKdAB-c
วันที่ 17 ก.ย. 2564  https://youtu.be/3Ik582lvDQE

 # ฟังการบรรยาย ห้องประชุม FMC: 
YouTube:
วันที่ 15 ก.ย. 2564  https://youtu.be/KKcxURy9IXU
วันที่ 16 ก.ย. 2564  https://youtu.be/rXkJvvu5UpY
วันที่ 17 ก.ย. 2564  https://youtu.be/d9z9amW2JAM

แบบประเมินผลการประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2564
ระหว่างวันที่ 15 – 17 กันยายน 2564 ห้องประชุมพะยูน ห้องประชุมกุลาดำ และห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำประมง กรมประมง กรุงเทพมหานคร
https://forms.gle/MeVSiMBwuAvU2VH5A

การประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 15 -17 กันยายน 2564 ผ่านระบบ Zoom Meeting 
 # ฟังการบรรยาย ห้องประชุมกุลาดำ : 
YouTube:
วันที่ 15 ก.ย. 2564  https://youtu.be/yzKjATiNQMU
วันที่ 16 ก.ย. 2564  https://youtu.be/ptN9UKdAB-c
วันที่ 17 ก.ย. 2564  https://youtu.be/3Ik582lvDQE

 # ฟังการบรรยาย ห้องประชุม FMC: 
YouTube:
วันที่ 15 ก.ย. 2564  https://youtu.be/KKcxURy9IXU
วันที่ 16 ก.ย. 2564  https://youtu.be/rXkJvvu5UpY
วันที่ 17 ก.ย. 2564  https://youtu.be/d9z9amW2JAM

แบบประเมินผลการประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2564
ระหว่างวันที่ 15 – 17 กันยายน 2564 ห้องประชุมพะยูน ห้องประชุมกุลาดำ และห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำประมง กรมประมง กรุงเทพมหานคร
https://forms.gle/MeVSiMBwuAvU2VH5A

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ตลาดประมง สระบุรี    187   ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 1 ลงพื้นที่จังหวัดสระบุรี ติ...  141  ภารกิจประจำวัน 27 พฤษภาคม 2565 สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี   136  ประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาผู้เลี้ยงปลาในกระชัง บริเวณคลองระพีพัฒน์ อำเภอหนองแค ...  118  กิจกรรมการประดิษฐ์ผีเสื้อเพื่อนำไปประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ...  89  กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน และกำหนดเครื...  85  โครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร กิจกรรมปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสั...  71  กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมง โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพกา...  64  กิจกรรมจิตอาสา "๑ เมษา วันข้าราชการไทย ร่วมใจเพื่อประชาชน"จังหวัดสระบุรี    62  ประมงจังหวัดสระบุรี มอบหมายเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน โค...  60


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี

     สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี SARABURI FISHERIES PROVINCIAL OFFICE ที่ตั้ง : ๑๒๓ หมู่ ๖ ศาลากลางจังหวัดสระบุรี สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี (ชั้น ๒)            ตำบลตะกุด อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ๑๘๐๐๐           ๑๒๓ Moo ๖, Saraburi Provincial Hall, Saraburi Fisheries Provincial Office (๒nd floor)            Takud Sub-district, Mueang Saraburi District, Saraburi, ๑๘๐๐๐ การเดินทางสาธารณะ : รถสองแถวสาย ๙ (๑๐ บาทตลอดสาย)                                       โดยจุดจอดรถสองแถวเริ่มต้นที่ บขส.สระบุรี สิ้นสุดที่ ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี  Social Network     : fpo.saraburi1@gmail.com : Facebook สำนักงานประมงจังหวัด สระบุรี  LINEID : fposaraburi QR Code Line    ผู้ดูแลเว็บไซต์ : นางสาวพรศิริ โพธาราม   เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล    fpo.saraburi1@gmail.com   ๐ ๓๖๓๔ ๐๗๔๒   ๐ ๓๖๓๔ ๐๗๔๒   แฟนเพจ