การประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 15 -17 กันยายน 2564 ผ่านระบบ Zoom Meeting 

 สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี

การประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 15 -17 กันยายน 2564 ผ่านระบบ Zoom Meeting  

กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2021-09-15  |   ข่าววันที่: 2021-09-15 |  อ่าน: 26 ครั้ง
 

การประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 15 -17 กันยายน 2564 ผ่านระบบ Zoom Meeting 
 # ฟังการบรรยาย ห้องประชุมกุลาดำ : 
YouTube:
วันที่ 15 ก.ย. 2564  https://youtu.be/yzKjATiNQMU
วันที่ 16 ก.ย. 2564  https://youtu.be/ptN9UKdAB-c
วันที่ 17 ก.ย. 2564  https://youtu.be/3Ik582lvDQE

 # ฟังการบรรยาย ห้องประชุม FMC: 
YouTube:
วันที่ 15 ก.ย. 2564  https://youtu.be/KKcxURy9IXU
วันที่ 16 ก.ย. 2564  https://youtu.be/rXkJvvu5UpY
วันที่ 17 ก.ย. 2564  https://youtu.be/d9z9amW2JAM

แบบประเมินผลการประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2564
ระหว่างวันที่ 15 – 17 กันยายน 2564 ห้องประชุมพะยูน ห้องประชุมกุลาดำ และห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำประมง กรมประมง กรุงเทพมหานคร
https://forms.gle/MeVSiMBwuAvU2VH5A

การประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 15 -17 กันยายน 2564 ผ่านระบบ Zoom Meeting 
 # ฟังการบรรยาย ห้องประชุมกุลาดำ : 
YouTube:
วันที่ 15 ก.ย. 2564  https://youtu.be/yzKjATiNQMU
วันที่ 16 ก.ย. 2564  https://youtu.be/ptN9UKdAB-c
วันที่ 17 ก.ย. 2564  https://youtu.be/3Ik582lvDQE

 # ฟังการบรรยาย ห้องประชุม FMC: 
YouTube:
วันที่ 15 ก.ย. 2564  https://youtu.be/KKcxURy9IXU
วันที่ 16 ก.ย. 2564  https://youtu.be/rXkJvvu5UpY
วันที่ 17 ก.ย. 2564  https://youtu.be/d9z9amW2JAM

แบบประเมินผลการประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2564
ระหว่างวันที่ 15 – 17 กันยายน 2564 ห้องประชุมพะยูน ห้องประชุมกุลาดำ และห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำประมง กรมประมง กรุงเทพมหานคร
https://forms.gle/MeVSiMBwuAvU2VH5A

 Tags

  •  บทความ
  • เบอร์ติดต่อหน่วยงานในสังกัดกรมประมง ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดราคาจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ (ปรับปรุง 20 สิงหาคม 2563) ข้อมูลพื้นฐานด้านการประมง 13 อำเภอ ประกาศกรมประมง เรื่องกำหนดราคาจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ ณ วันที่ 31 มกราคม 2561 ข้อมูลด้านการประมงในพื้นที่ จังหวัดสระบุรี...Update! การขึ้นทะเบียนเกษตรกร ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ กระบวนการดำเนินงานตรวจประเมิน มาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คู่มือการแจ้งครอบครองและการขอขึ้นทะเบียนฟาร์มเพาะพันธุ์สัตว์ป่าที่เป็นสัตว์น้ำอันมิได้มีถิ่นกำเนิดในประเทศไทย Work Manual การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน กรณีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง (สำหรับเจ้าหน้าที่กรมประมง) (ร่าง) แผนแม่บทการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของประเทศไทย (ปี พ.ศ. 2560-2564) เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ทำการประมงผิดกฎหมาย Department of Fisheries รายชื่อหน่วยงาน "กรมประมง" ภาษาอังกฤษ

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี

     สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี (Saraburi Fisheries Provincial Office) ที่ตั้ง: 123 หมู่ 6 ศาลากลางจังหวัดสระบุรี สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี (ชั้น 2) ตำบลตะกุด อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000 123 Moo 6, Saraburi Provincial Hall, Saraburi Fisheries Provincial Office (2nd floor) Takud Sub-district, Mueang Saraburi District, Saraburi, 18000.  การเดินทางสาธารณะ : รถสองแถวสาย 9 (10 บาทตลอดสาย) โดยจุดจอดรถสองแถวเริ่มต้นที่ บขส.สระบุรี สิ้นสุดที่ ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี  Social Network     : saraburi_fish@yahoo.com, fpo.saraburi1@gmail.com : Facebook สำนักงานประมงจังหวัด สระบุรี  LINEID: fposaraburi QR Code Line    ผู้ดูแลเว็บไซต์ : นางสาวพรศิริ โพธาราม เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล