โครงการ ศูนย์เรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้านการประมง (ศพก)

 สำนักงานประมงจังหวัดชุมพร


โครงการ ศูนย์เรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้านการประมง (ศพก) 

ข่าวประชาสัมพันธ์


วันพฤหัสบดี ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 นายชวพจน์ นกหนู ประมงจังหวัดชุมพร มอบหมายให้ นายบุญเลิศ ลบถม ประมงอำเภอปะทิว นายนพภรณ์ ล่องหลง นักวิชาการประมงปฏิบัติการ และนางสาวทิมาพร พันเรือง เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน ดำเนินการมอบปัจจัยการผลิตให่แก่ ศพก. เครือข่าย อ.ปะทิว จ.ชุมพร โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพผลิตสินค้าเกษตร ปี 2563

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการส่งเสิรมอาชีพการประมง ร่วมเป็นวิทยากรอบรมและสาธิตการแปรรูปสัตว์น้ำ   73   ส่งมอบป้ายจุดเรียนรู้พร้อมปัจจัยการผลิต สนับสนุนจุดเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่   66  โครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ   59  การประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาการเลี้ยงกุ้งทะเล ระดับพื้นที่จังหวัดชุมพร ครั้งที่ 3...  51  ต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ท่านมนัญญา ไทยเศรษฐ์)   50  ประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดชุมพร   48  กิจกรรมวันรวมน้ำใจ จังหวัดชุมพร    48  การกำชับเรื่อง การใช้ยาและสารเคมี และวิธีการใช้ปัจจัยการผลิตที่ถูกต้อง   45  การประกวดเกษตรกรดีเด่นด้านการประมง สาขาอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ระดับเขต ประจำ...  44  ประชุมจัดทำประชาคมหมู่บ้านเพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตให้ผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตให...  42


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดชุมพร

     เลขที่ 217 ถนนประชาอุทิศ ต.ท่าตะเภา อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000      fpo_chumphon@fisheries.go.th   0-7751-1298, 0-7750-4823   0-7750-4823   แฟนเพจ