สำนักงานประมงอำเภอปะทิว  

 เจ้าหน้าที่  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


ที่ตั้งสำนักงานประมงอำเภอปะทิว

ที่ว่าการอำเภอปะทิว อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร  86160

ประมงอำเภอ : นายบุญญวัฒน์  ทองหอม   โทรศัพท์ : 061-172-1555

ผู้ช่วยประมงอำเภอ : นางสาววิไลพร  เพชรกำเนิด  โทรศัพท์ : 095-074-9768