สำนักงานประมงอำเภอพะโต๊ะ 

 เจ้าหน้าที่  ระบบสนับสนุนการปฏิบัติงาน


ที่ตั้งสำนักงานประมงอำเภอพะโต๊ะ

ที่ว่าการอำเภอพะโต๊ะ

ถนนราชกรูด-หลังสวน หมู่ที่ 8 ต.พะโต๊ะ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร 86180

ประมงอำเภอ : นางมณฑา  อุ่นขาว  โทรศัพท์ : 061-173-7979