สำนักงานประมงอำเภอท่าแซะ 

 เจ้าหน้าที่  ระบบสนับสนุนการปฏิบัติงาน


ที่ตั้งสำนักงานประมงอำเภอท่าแซะ

ที่ว่าการอำเภอท่าแซะ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร  86140

ประมงอำเภอ : นางสาวทิมาพร  พันเรือง โทรศัพท์ : 061-175-9977