สำนักงานประมงอำเภอละแม  

 เจ้าหน้าที่  ระบบสนับสนุนการปฏิบัติงาน


ที่ตั้งสำนักงานประมงอำเภอละแม

ที่ว่าการอำเภอละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร 86170

ประมงอำเภอ : นางสาวราตรี  จันทรัตน์  โทรศัพท์ : 061-173-9777