สำนักงานประมงอำเภอสวี  

 เจ้าหน้าที่  ระบบสนับสนุนการปฏิบัติงาน


ที่ตั้งสำนักงานประมงอำเภอสวี

ที่ว่าการอำเภอสวี ถนนรักษ์นรกิจ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 86130

ประมงอำเภอ : นายภานุมาศ  เพชรสังกฤษ โทรศัพท์ : 061-173-3535