บุคลากรสำนักงานประมงจังหวัดชุมพร
นายชวพจน์ นกหนู

ประมงจังหวัดชุมพร
    


กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์


    


กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง


    


กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง


    


สำนักงานประมงอำเภอ


    


สำนักงานประมงอำเภอ


    

Copyright © 2016-2019 สำนักงานประมงจังหวัดชุมพร

 เลขที่ 217 ถนนประชาอุทิศ ต.ท่าตะเภา อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000