สำนักงานประมงอำเภอทุ่งตะโก  

 เจ้าหน้าที่  ระบบสนับสนุนการปฏิบัติงาน


ที่ตั้งสำนักงานประมงอำเภอทุ่งตะโก

ที่ว่าการอำเภอทุ่งตะโก อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร 86220

ประมงอำเภอ : นางสาวพัชรินทร์  มีมา โทรศัพท์ : 061-173-0909