ประวัติสำนักงาน 


ประวัติสำนักงาน

          สำนักงานประมงจังหวัดชุมพร เป็นหน่วยงานราชการบริหารส่วนภูมิภาคที่ตั้งขึ้นในจังหวัดชุมพรเพื่อบริหารงานด้านการประมงในเขตจังหวัดให้เป็นไปตามแนวนโยบายของกรมประมงโดยก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2478 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน

              เดิมสำนักงานฯ ตั้งอยู่ที่ตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร โดยเช่าอาคารเป็นที่ทำการชั่วคราวจนถึงปีพ.ศ.2504 ได้ย้ายสำนักงานฯ มาตั้งที่ตำบลนาทุ่ง อำเภอเมืองชุมพร (ปัจจุบันเป็นตำบลท่าตะเภา) และปี พ.ศ.2510 กรมประมงได้อนุมัติให้ดำเนินการก่อสร้างอาคารสำนักงานที่บ้านพักประมงจังหวัดปัจจุบัน โดยเปิดทำการในปี พ.ศ.2511 จนถึงปี พ.ศ.2533 ได้รับอนุมัติให้ก่อสร้างสำนักงานแห่งใหม่ ณ อาคารสำนักงานประมงจังหวัดชุมพร เลขที่ 217 ถนนประชาอุทิศ ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมืองชุมพร แล้วเสร็จและเปิดทำการเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2533 เป็นต้นมา