กิจกรรม "สนทนาสร้างสรรค์ ร่วมกันพัฒนาชุมพร"

 สำนักงานประมงจังหวัดชุมพร


กิจกรรม "สนทนาสร้างสรรค์ ร่วมกันพัฒนาชุมพร" 

ข่าวประชาสัมพันธ์


วันพุธ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 นายชวพจน์ นกหนู ประมงจังหวัดชุมพร นางสาวเกสศณีย์ แท่นนิล หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง และเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดชุมพร เข้าร่วมกิจกรรม "สนทนาสร้างสรรค์ ร่วมกันพัฒนาชุมพร" ครั้งที่ 5/2563 เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการบริหารราชการของจังหวัดชุมพร ณ คลับเฮาท์สนามกอล์ฟค่ายเขตอุดมศักดิ์ หมู่ที่ 1 ตำบลวังใหม่ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหมเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรม และนายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานฯ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการส่งเสิรมอาชีพการประมง ร่วมเป็นวิทยากรอบรมและสาธิตการแปรรูปสัตว์น้ำ   74   ส่งมอบป้ายจุดเรียนรู้พร้อมปัจจัยการผลิต สนับสนุนจุดเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่   66  โครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ   60  ต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ท่านมนัญญา ไทยเศรษฐ์)   51  การประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาการเลี้ยงกุ้งทะเล ระดับพื้นที่จังหวัดชุมพร ครั้งที่ 3...  51  ประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดชุมพร   48  กิจกรรมวันรวมน้ำใจ จังหวัดชุมพร    48  การกำชับเรื่อง การใช้ยาและสารเคมี และวิธีการใช้ปัจจัยการผลิตที่ถูกต้อง   45  การประกวดเกษตรกรดีเด่นด้านการประมง สาขาอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ระดับเขต ประจำ...  44  ประชุมจัดทำประชาคมหมู่บ้านเพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตให้ผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตให...  42


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดชุมพร

     เลขที่ 217 ถนนประชาอุทิศ ต.ท่าตะเภา อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000      fpo_chumphon@fisheries.go.th   0-7751-1298, 0-7750-4823   0-7750-4823   แฟนเพจ