ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานประมงจังหวัดชุมพร

  •  Hit 20 อันดับ
  • สำนักงานประมงอำเภอเมืองชุมพร .. (2,520)  สำนักงานประมงอำเภอปะทิว .. (2,175) สำนักงานประมงอำเภอหลังสวน .. (1,916) สำนักงานประมงอำเภอสวี .. (1,825) สำนักงานประมงอำเภอละแม .. (1,635) E-Saraban กรมประมง.. (1,606) สำนักงานประมงอำเภอท่าแซะ.. (1,437) ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดชุมพร.. (1,281) สำนักงานประมงอำเภอทุ่งตะโก .. (1,218) รายนามผู้ดำรงตำแหน่งประมงจังหวัด.. (1,178) สำนักงานประมงอำเภอพะโต๊ะ.. (1,077) พิธีประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำในฤดูปลาที่มีไข่ วางไข่ และเลี้ยงตัวในวัยอ่อน ฝั่งทะเลอ่าวไทย ประจำปี 2561 (ประกาศปิดอ่าว).. (1,055) ประวัติสำนักงาน.. (959) สาธิตการแปรรูปปลาดุกร้า เพื่อเพิ่มมูลค่า.. (856) จัดตกแต่งดอกดาวเรืองในงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์จังหวัดชุมพร.. (802) โครงการขยายผลธนาคารปู คืนปูม้าสู่ทะเลไทย.. (656) กิจกรรมฟื้นฟูกุ้งก้ามกรามลำน้ำสวี.. (626) งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี(Field day) อ.พะโต๊ะ.. (556) ผลการออกรางวัลสลากบำรุงสภากาชาดไทย ประจำปี 2560.. (549) ติดตามงานโครงการแผนแม่บทประมงทะเลไทย.. (546)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดชุมพร

     เลขที่ 217 ถนนประชาอุทิศ ต.ท่าตะเภา อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000