ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานประมงจังหวัดชุมพร

  •  Hit 20 อันดับ
  • สำนักงานประมงอำเภอเมืองชุมพร .. (2,765)  สำนักงานประมงอำเภอปะทิว .. (2,349) สำนักงานประมงอำเภอหลังสวน .. (2,048) สำนักงานประมงอำเภอสวี .. (1,936) สำนักงานประมงอำเภอละแม .. (1,751) E-Saraban กรมประมง.. (1,669) ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดชุมพร.. (1,649) สำนักงานประมงอำเภอท่าแซะ.. (1,501) สำนักงานประมงอำเภอทุ่งตะโก .. (1,301) รายนามผู้ดำรงตำแหน่งประมงจังหวัด.. (1,238) สำนักงานประมงอำเภอพะโต๊ะ.. (1,150) พิธีประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำในฤดูปลาที่มีไข่ วางไข่ และเลี้ยงตัวในวัยอ่อน ฝั่งทะเลอ่าวไทย ประจำปี 2561 (ประกาศปิดอ่าว).. (1,088) ประวัติสำนักงาน.. (1,042) สาธิตการแปรรูปปลาดุกร้า เพื่อเพิ่มมูลค่า.. (893) จัดตกแต่งดอกดาวเรืองในงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์จังหวัดชุมพร.. (835) โครงการขยายผลธนาคารปู คืนปูม้าสู่ทะเลไทย.. (693) กิจกรรมฟื้นฟูกุ้งก้ามกรามลำน้ำสวี.. (659) ผลการออกรางวัลสลากบำรุงสภากาชาดไทย ประจำปี 2560.. (588) งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี(Field day) อ.พะโต๊ะ.. (587) ติดตามงานโครงการแผนแม่บทประมงทะเลไทย.. (584)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดชุมพร

     เลขที่ 217 ถนนประชาอุทิศ ต.ท่าตะเภา อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000