ถ่ายทอดความรู้ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพ และการลดต้นทุนในการเลี้ยงกุ้งทะเล" โครงการระบบส่งเสริมแบบแปลงใหญ่(กลุ่มสัตว์น้ำชายฝั่ง)

 สำนักงานประมงจังหวัดชุมพร


ถ่ายทอดความรู้ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพ และการลดต้นทุนในการเลี้ยงกุ้งทะเล" โครงการระบบส่งเสริมแบบแปลงใหญ่(กลุ่มสัตว์น้ำชายฝั่ง) 

ข่าวประชาสัมพันธ์


วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 นายชวพจน์ นกหนู ประมงจังหวัดชุมพร มอบหมายนางสาวเกสศิณีย์ แท่นนิล หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง และเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดชุมพร นำชมรมผู้เลี้ยงกุ้งชุมพร เกษตรกรแปลงใหญ่จังหวัดชุมพร จำนวน 16 ราย เข้าอบรม หลักสูตร "ถ่ายทอดความรู้ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพ และการลดต้นทุนในการเลี้ยงกุ้งทะเล" โครงการระบบส่งเสริมแบบแปลงใหญ่(กลุ่มสัตว์น้ำชายฝั่ง) เพื่อให้เกษตรกรได้รับความรู้เกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพฯ ในการเลี้ยงกุ้งขาวตามแนวทางแปลงเกษตรอัจฉริยะ ณ TMK ฟาร์ม อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี และฟาร์มคุณพิสิทธิ์ นวนนุ่น อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการส่งเสิรมอาชีพการประมง ร่วมเป็นวิทยากรอบรมและสาธิตการแปรรูปสัตว์น้ำ   74   ส่งมอบป้ายจุดเรียนรู้พร้อมปัจจัยการผลิต สนับสนุนจุดเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่   66  โครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ   60  การประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาการเลี้ยงกุ้งทะเล ระดับพื้นที่จังหวัดชุมพร ครั้งที่ 3...  51  ต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ท่านมนัญญา ไทยเศรษฐ์)   50  ประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดชุมพร   48  กิจกรรมวันรวมน้ำใจ จังหวัดชุมพร    48  การกำชับเรื่อง การใช้ยาและสารเคมี และวิธีการใช้ปัจจัยการผลิตที่ถูกต้อง   45  การประกวดเกษตรกรดีเด่นด้านการประมง สาขาอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ระดับเขต ประจำ...  44  ประชุมจัดทำประชาคมหมู่บ้านเพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตให้ผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตให...  42


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดชุมพร

     เลขที่ 217 ถนนประชาอุทิศ ต.ท่าตะเภา อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000      fpo_chumphon@fisheries.go.th   0-7751-1298, 0-7750-4823   0-7750-4823   แฟนเพจ