โครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง

 สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย

โครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-06-27  |   ข่าววันที่: 2017-06-26 |  อ่าน: 501 ครั้ง
 

คณะกรรมการและสมาชิก โครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง หนองน้ำพุ ม.8.ต.โยนก อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ร่วมกันพัฒนาแหล่งน้ำ ตัดหญ้าทำความสะอาดบริเวณรอบหนอง และหมักหญ้าเนเปียร์ปากช่อง1 ทำขนมชั้น (สูตรอมรฟีด) เป็นอาหารปลา พร้อมทั้งช่วยกันตัดเตรียมท่อนพันธุ์ปลูกซ่อมแปลงหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 ที่ปลูกไว้ 8 ไร่ เพื่อทำอาหารปลา


  •  Hit 20 อันดับ
  • โครงสร้างของหน่วยงานภายใน.. (1,191)  เกี่ยวกับสำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย.. (929) ข้อมูลแสดงบัญชีแหล่งน้ำ.. (823) การป้องกันและกำจัดโรคปลา.. (786) วิสัยทัศน์ / ยุทธศาสตร์.. (771) หน้าที่และความรับผิดชอบ.. (735) โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง.. (707) ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร จังหวัดเชียงราย.. (692) ราคาสัตว์น้ำจืด(ปลานิล) จากตลาดต่างๆ.. (679) การแปรรูปสัตว์น้ำ.. (640) ราคาสัตว์น้ำจืด (ปลาดุก) จากตลาดต่างๆ.. (635) การเพาะเลี้ยงกบ.. (630) โครงการสัมมนาเครือข่ายประมงอาสา.. (602) การเพาะเลี้ยงปลากดเหลือง.. (528) ยาและสารเคมีเพื่อการป้องกันและรักษาโรคสัตว์น้ำ.. (512) โครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง.. (501) โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ต.ผางาม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย.. (459) โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย.. (428) ติดตามการดำเนินงานกิจกรรมการเลี้ยงปลากินพืชในบ่อดิน และการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเทคนิคดุสิต.. (359) ประชาสัมพันธ์ การแจ้งการคุ้มครองสัตว์ป่าคุ้มครอง กฎกระทรวงกำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561.. (352)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย

     สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย  419 หมู่ 6 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100