โครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง

 สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย

โครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง 

ข่าวกิจกรรม

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2017-06-27  |   ข่าววันที่: 2017-06-26 |  อ่าน: 379 ครั้ง
 

คณะกรรมการและสมาชิก โครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง หนองน้ำพุ ม.8.ต.โยนก อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ร่วมกันพัฒนาแหล่งน้ำ ตัดหญ้าทำความสะอาดบริเวณรอบหนอง และหมักหญ้าเนเปียร์ปากช่อง1 ทำขนมชั้น (สูตรอมรฟีด) เป็นอาหารปลา พร้อมทั้งช่วยกันตัดเตรียมท่อนพันธุ์ปลูกซ่อมแปลงหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 ที่ปลูกไว้ 8 ไร่ เพื่อทำอาหารปลา


  •  Hit 20 อันดับ
  • โครงสร้างของหน่วยงานภายใน.. (857)  เกี่ยวกับสำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย.. (648) การป้องกันและกำจัดโรคปลา.. (596) ข้อมูลแสดงบัญชีรายชื่อแหล่งน้ำ.. (562) วิสัยทัศน์ / ยุทธศาสตร์.. (518) หน้าที่และความรับผิดชอบ.. (498) โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง.. (488) ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร จังหวัดเชียงราย.. (477) การแปรรูปสัตว์น้ำ.. (472) การเพาะเลี้ยงกบ.. (462) ราคาสัตว์น้ำจืด(ปลานิล) จากตลาดต่างๆ.. (434) ราคาสัตว์น้ำจืด (ปลาดุก) จากตลาดต่างๆ.. (420) โครงการสัมมนาเครือข่ายประมงอาสา.. (406) การเพาะเลี้ยงปลากดเหลือง.. (396) โครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง.. (379) ยาและสารเคมีเพื่อการป้องกันและรักษาโรคสัตว์น้ำ.. (379) โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ต.ผางาม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย.. (340) โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย.. (294) ปลาน็อค.. (268) ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างเครือข่ายในการเฝ้าระวังและการจัดการปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ลุ่มน้ำวิกฤต (ลุ่มน้ำกกและลุ่มน้ำโขงตอนบน).. (216)

    Copyright © 2016-2019 สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย

     สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย  419 หมู่ 6 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100