โครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง

 สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย

โครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง 

ข่าวกิจกรรม

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2017-06-27  |   ข่าววันที่: 2017-06-26 |  อ่าน: 402 ครั้ง
 

คณะกรรมการและสมาชิก โครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง หนองน้ำพุ ม.8.ต.โยนก อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ร่วมกันพัฒนาแหล่งน้ำ ตัดหญ้าทำความสะอาดบริเวณรอบหนอง และหมักหญ้าเนเปียร์ปากช่อง1 ทำขนมชั้น (สูตรอมรฟีด) เป็นอาหารปลา พร้อมทั้งช่วยกันตัดเตรียมท่อนพันธุ์ปลูกซ่อมแปลงหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 ที่ปลูกไว้ 8 ไร่ เพื่อทำอาหารปลา


  •  Hit 20 อันดับ
  • โครงสร้างของหน่วยงานภายใน.. (941)  เกี่ยวกับสำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย.. (718) การป้องกันและกำจัดโรคปลา.. (670) ข้อมูลแสดงบัญชีรายชื่อแหล่งน้ำ.. (635) วิสัยทัศน์ / ยุทธศาสตร์.. (599) หน้าที่และความรับผิดชอบ.. (568) โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง.. (555) การแปรรูปสัตว์น้ำ.. (535) ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร จังหวัดเชียงราย.. (533) การเพาะเลี้ยงกบ.. (516) ราคาสัตว์น้ำจืด(ปลานิล) จากตลาดต่างๆ.. (505) ราคาสัตว์น้ำจืด (ปลาดุก) จากตลาดต่างๆ.. (490) โครงการสัมมนาเครือข่ายประมงอาสา.. (461) การเพาะเลี้ยงปลากดเหลือง.. (448) ยาและสารเคมีเพื่อการป้องกันและรักษาโรคสัตว์น้ำ.. (429) โครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง.. (402) โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ต.ผางาม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย.. (359) ปลาน็อค.. (324) โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย.. (309) การป้องกัน รักษาสัตว์น้ำป่วยหรือตาย ตามการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาล.. (273)

    Copyright © 2016-2020 สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย

     สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย  419 หมู่ 6 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100