รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับต้น

 กองบริหารทรัพยากรบุคคล

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับต้น 

กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

 เผยเเพร่: 2021-03-10  |   ข่าววันที่: 2021-03-10 |  อ่าน: 800 ครั้ง
 

- หนังสือกรมประมง ด่วนที่สุด ที่ กษ 0503.4/ว 301 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2564 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับต้น
(รายละเอียด)

- หนังสือกรมประมง ด่วนที่สุด ที่ กษ 0503.4/ว 302 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2564 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับต้น
(รายละเอียด)

ข้อมูลบุคคลเพื่อประกอบการพิจารณาแต่งตั้งตำแหน่งประเภทอำนวยการต้น (เอกสารแนบท้ายประกาศ 2 )

แบบประเมินบุคคล (เอกสารแนบท้ายประกาศ 3 )

 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hits 10 อันดับ

  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กองบริหารทรัพยากรบุคคล

     50 อาคารจุฬาภรณ์ ชั้น 3 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900