การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส

 กองบริหารทรัพยากรบุคคล

การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส  

กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

 เผยเเพร่: 2021-03-02  |   ข่าววันที่: 2021-03-02 |  อ่าน: 1,859 ครั้ง
 

- หนังสือกรมประมง ด่วนที่สุด ที่ กษ 0503.4/ว 241 ลงวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส

(รายละเอียด)

-  หนังสือกรมประมง ด่วนที่สุด ที่ กษ 0503.4/ว 242 ลงวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส

(รายละเอียด)

- แบบฟอร์มข้อมูลบุคคลเพื่อพิจารณาเลื่อนตำแหน่ง (เอกสารแนบท้ายประกาศ 2)

- แบบฟอร์มแบบประเมินบุคคล (เอกสารแนบท้ายประกาศ 3)

 

 

 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hits 10 อันดับ

  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กองบริหารทรัพยากรบุคคล

     50 อาคารจุฬาภรณ์ ชั้น 3 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900